Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Z myślą o dobrym przygotowaniu inżynierów do zawodu

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Z myślą o dobrym przygotowaniu inżynierów do zawodu PDF Drukuj Email
środa, 19 grudnia 2012

18 grudnia br. Polska Izba Inżynierów Budownictwa podpisała porozumienie o współpracy z Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych działającą przy Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Powodem, dla którego obie strony zdecydowały się na podpisanie umowy była troska o poziom kształcenia i wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.

– Po raz pierwszy podpisujemy taką umowę o współpracy i bardzo sobie to cenię. Zależy nam na podnoszeniu standardów nauczania na uczelniach technicznych mając na uwadze współczesne wymagania rynku pracy oraz odnajdywanie się na nim naszych absolwentów. Dlatego też, tak ważna jest dla nas współpraca z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa – powiedział prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych w czasie uroczystości.

Podobnego zdania był Andrzej Roch Dobrucki prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który podkreślił rolę, jaką odgrywa Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych przy akredytacji technicznych kierunków kształcenia, jak i dobre przygotowanie inżynierów budownictwa do wykonywania zawodu.

– Polska Izba Inżynierów Budownictwa realizując zadania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, w tym nadawanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w trosce o właściwe przygotowanie kadry technicznej do wykonywania zawodu chce uściślić współpracę z Komisją Akredytacyjną mającą istotny wpływ na kształcenie programów nauczania, realizowanych na uczelniach technicznych. Chcemy, żeby nasi inżynierowie byli tak przygotowani do zawodu, aby mogli być również  konkurencyjni na europejskim rynku pracy – podkreślił Andrzej R. Dobrucki.

Prezes PIIB przypominał, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa przeprowadziła ankiety wśród absolwentów uczelni technicznych starających się o uprawnienia budowlane, które wskazywały, iż programy nauczania realizowane przez wyższe szkoły techniczne nie w pełni przygotowują studentów do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. Zwracano uwagę m.in. na zbyt mało zajęć praktycznych.

– Od profesjonalizmu kadry technicznej w dużej mierze uzależniony jest rozwój budownictwa w kraju. Dlatego też dbanie o właściwy poziom edukacji przyszłych inżynierów jest niezmiernie ważne – dodał A. Dobrucki.

Porozumienie o współpracy ze strony KAUT podpisali prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. dr hab. inż. Andrzej Chojnacki i prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, natomiast w imieniu PIIB podpisy złożyli: Andrzej Roch Dobrucki prezes PIIB i Marian Płachecki przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem KAUT i PIIB powołają wspólny zespół ekspertów w celu uwzględnienia kryteriów akredytacji kierunków kształcenia przygotowujących do zawodu inżyniera budownictwa, zwłaszcza zaś dotyczących programów kształcenia (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), kadry nauczającej przedmioty zawodowe i praktyczne oraz form kształcenia w zakresie organizacji i tematyki praktyk studenckich. Do zespołów oceniających KAUT, które prowadzą postępowanie akredytacyjne będą powoływani przedstawiciele PIIB jako eksperci. Polska Izba Inżynierów Budownictwa natomiast, co trzy lata na podstawie wyników egzaminów na uprawnienia budowlane oraz przeprowadzonej wśród zdających ankiety, opracuje materiał oceniający efekty kształcenia na różnych uczelniach technicznych. Co roku zaś KAUT i PIIB będą wspólnie oceniać współpracę i na jej podstawie dokonywać ewentualnych korekt w zakresie i sposobie współdziałania.

W uroczystości podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy PIIB i KAUT udział wzięli m.in. Piotr Styczeń podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow przewodniczący KAUT, Andrzej R. Dobrucki prezes PIIB, prof. dr hab. inż. Andrzej Chojnacki wiceprzewodniczący KAUT, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński wiceprezes PIIB, prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, prof. dr hab. inż. Henryk Zobel dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, dr inż. Marian Płachecki przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB i prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Szulborski wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

pobierz załącznik z tekstem porozumienia w formacie PDF

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa