Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Grupa B-8 mówi: NIE, planom deregulacji!

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Grupa B-8 mówi: NIE, planom deregulacji! PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 października 2012

23 października br. z inicjatywy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się  w Warszawie posiedzenie członków Grupy B-8. Podczas obrad wyrażono sprzeciw w związku z propozycją drugiej transzy deregulacji zawodów, zaproponowaną przez rząd. Członkowie Grupy B-8 swoje oburzenie wyrazili w pismach do Premiera RP Donalda Tuska i przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Zygmunta Niewiadomskiego.

Andrzej Roch Dobrucki prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa rozpoczynając posiedzenie członków Grupy B-8 odniósł się do proponowanych zmian w projekcie ustawy z dnia 27 września 2012 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem Prawa budowlanego oraz ustawy o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Projekt ten został skierowany do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych, które mają być zakończone 31 października 2012 r. Prezes PIIB podkreślił solidarność członków Grupy B-8, którzy zgodnie złożyli podpisy pod pismami skierowanymi do Zygmunta Niewiadomskiego przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego i do Premiera RP Donalda Tuska, prosząc o interwencję oraz powstrzymanie procedury opiniowania i uchwalania ustawy w zakresie zawodów budowlanych.

Członkowie Grupy B-8 w piśmie do Z. Niewiadomskiego zauważyli, że zgodnie z paragrafem 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, opracowanie projektów przepisów rangi ustawowej w zakresie kompleksowej regulacji, dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego należy do zadań Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. „Tymczasem podejmowane są działania mające na celu szczątkowe regulacje dotyczące zmian w ustawie – Prawo budowlane, w tym dotyczące zasad nadawania uprawnień budowlanych oraz zasad funkcjonowania samorządów, które nie rozwiązują kompleksowo problemów i nie muszą być kompatybilne z całym systemem planowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego zmian”.

Wyrażając swoje niezadowolenie i prosząc o interwencję, członkowie Grupy B-8 zadeklarowali jednocześnie swoją merytoryczną pomoc w ramach planowanych prac kodyfikacyjnych.

W piśmie do Premiera RP Donalda Tuska wyrażono zaniepokojenie zamiarem deregulacji Izby Urbanistów uwzględniając obecny system planowania, projektowania i realizacji inwestycji. Decyzja ta burzy regulacje samorządowe oparte o trójczłonowy układ: planowanie przestrzenne – architektura – inżynieria budowlana. Demontaż, któregoś z tych elementów jest zagrożeniem dla wszystkich uczestników i skutków procesu inwestycyjnego.

– Proponowane nowe regulacje najbardziej dotykają urbanistów – zauważył Jacek Banduła z Polskiej Izby Urbanistów. – Mamy konkretne argumenty przeciw wprowadzaniu rządowej propozycji zmian. Czy będą one jednak uwzględnione przez pomysłodawców, czy też zwycięży populizm? Trudno na obecnym etapie to ocenić.

Uczestnicy obrad zwrócili także uwagę, że wprowadzanie zaproponowanych zmian może przyczynić się do rozbudowywania administracji, która będzie musiała przejąć część zadań od urbanistów i samorządu zawodowego.

– Nie jest prawdą, że wprowadzenie drugiej transzy deregulacji przyczyni się do uwolnienia kilku tysięcy miejsc pracy w zawodach budowlanych. Niektóre posunięcia przyczynią się wręcz do ograniczenia dostępu do wykonywania zawodu – podkreślił Wojciech Gęsiak z Izby Architektów RP.

Grzegorz Chodkowski ze Stowarzyszenia Architektów Polskich zwrócił natomiast uwagę, że została opracowana i przyjęta przez Sejm RP „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2030 r.”, w której znaczącą rolę mają odgrywać urbaniści. Proponowane regulacje zaś, są tego zaprzeczeniem.

Na koniec obrad przedstawiciele Grupy B-8 uczestniczący w posiedzeniu ustalili, że każdy z samorządów i organizacji budowlanych przygotuje swoją opinię o przedłożonym projekcie ustawy, uwzględniającą priorytetowe założenia przyjęte przez wszystkich.

W obradach Grupy B-8 uczestniczyli przedstawiciele: Izby Architektów RP, Polskiej Izby Urbanistów, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Izby Projektowania Budowlanego, Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

Wystąpienie do Premiera RP

Wystąpienie do Z. Niewiadomskiego

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa