Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Grupa B-8 dyskutowała o rządowej propozycji deregulacji

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Grupa B-8 dyskutowała o rządowej propozycji deregulacji PDF Drukuj Email
środa, 10 października 2012

5 października br. z inicjatywy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się  w Warszawie spotkanie członków Grupy B-8. Poświęcone było rządowej propozycji drugiej transzy deregulacji. Organizacje budowlane wyraziły swoje zaniepokojenie przedstawionymi projektami zmian, które w konsekwencji mogą przyczynić się do obniżenia bezpieczeństwa i poziomu świadczonych usług.

Posiedzenie rozpoczął Andrzej Roch Dobrucki prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który w swoim wystąpieniu odniósł się do proponowanych zmian w projekcie ustawy z dnia 27 września 2012 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, ze szczególnym odniesieniem do Prawa budowlanego oraz ustawy o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów.

Propozycja ministerstwa zakłada całkowite otwarcie zawodu urbanistów. Obecnie samorządy miast i gmin zlecają urbanistom opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, które następnie uchwalają. Po deregulacji w przetargu samorządu na plan zagospodarowania mogliby uczestniczyć nie tylko urbaniści, ale także inne osoby. Autorzy planów zagospodarowania przestrzennego za popełnione błędy – według nowej propozycji – będą odpowiadać przed sądem powszechnym. Do tej pory kontrolę nad wykonywaniem zawodu przez urbanistów sprawuje samorząd zawodu zaufania publicznego urbanistów.

Projekt ustawy deregulacyjnej zakłada także połączenie uprawnień budowlanych wykonawczych i projektowych. Zgodnie z nim uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi mają być nadawane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, a do kierowania robotami budowlanymi z wyłączeniem budowy w zakresie określonym w dyplomie technika.

Ministerialna propozycja zakłada ograniczenie liczby specjalności, w jakich udzielane będą uprawnienia budowlane z 9 do 4. Zgodnie z tym pozostałyby następujące specjalności: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zdaniem ministerstwa uprawnienia budowlane udzielane dotychczas w specjalnościach: drogowej, mostowej, kolejowej i wyburzeniowej, w nowym systemie prawnym będą mieścić się w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Planowana jest likwidacja specjalności telekomunikacyjnej w zakresie uprawnień budowlanych.

Planowane jest także skrócenie okresu wymaganych praktyk zawodowych. I tak w przypadku uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – 2 lata, w tym 1 rok przy sporządzaniu projektów i 1 rok na budowie. Natomiast w przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi (z wyłączeniem budowy, w zakresie określonym w dyplomie technika) – 2 lata praktyki na budowie.

Pozostanie wymóg zdawania egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu zawodowego. Samorząd zawodowy nadal będzie wydawał decyzje o uzyskaniu uprawnień budowlanych. Dalej niezbędne będzie posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, który prowadzony jest przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Planowane jest również wyeliminowanie funkcji rzeczoznawcy budowlanego.

Propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości wzbudziły w środowisku budowlanym zrozumiałe zaniepokojenie. Wiele z sugerowanych zmian nie znalazło wśród praktyków – profesjonalistów akceptacji.

– Połączenie uprawnień budowlanych wykonawczych i projektowych nie jest trafnym rozwiązaniem. Praca projektanta wymaga innego przygotowania niż kierownika budowy, szczególnie w zakresie praktyki zawodowej, która powinna być dłuższa niż praktyka wykonawcza i powinna mieć inny charakter – podkreślał A. R. Dobrucki prezes PIIB. – Połączenie tych uprawnień skutkuje obowiązkiem odbycia w każdym przypadku dwojakiej praktyki, czyli jednocześnie w zakresie projektowania i wykonawstwa. To może przyczynić się wbrew oczekiwaniom ustawodawcy do zablokowania inżynierom dostępu do zawodu.

Uczestnicy spotkania zauważyli, że obecnie, aby uzyskać uprawnienia wykonawcze wystarczy odbyć praktykę na budowie. Po zmianie wszyscy przystępujący do egzaminu na uprawnienia budowlane będą zobowiązani do odbycia praktyki projektowej i wykonawczej, co przy obecnym rynku usług projektowych będzie stanowiło istotną blokadę w zakresie możliwości odbywania praktyki projektowej. To zaś, zamiast skrócić czas uzyskiwania uprawnień, przyczyni się do wydłużenia lub całkowitego zablokowania możliwości wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niepokój wśród przedstawicieli samorządów i organizacji budowlanych wzbudziło także skrócenie okresu praktyki zawodowej. Mariusz Ścisło ze Stowarzyszenia Architektów Polskich, zauważył, że 1 rok praktyki w zakresie projektowania to stanowczo za mało.   Na projektancie spoczywa, bowiem wielka odpowiedzialność za właściwe przygotowanie projektu, który podlega później realizacji – stwierdził. Podobnego zdania był Wojciech Gęsiak, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, który podkreślił także zaniżenie standardów nauczania na uczelniach technicznych.

Sekretarz Generalny PZITB Wiktor Piwkowski podjął temat uprawnień dla techników, o które od 2009 r. starały się PZITB razem z PIIB. – W związku z obecnym rynkiem pracy, na którym brakuje średniej kadry technicznej, technicy posiadający ograniczone uprawnieniami mogą znaleźć swoje miejsce i wspomóc kadrę inżynierską – zauważył.

Na koniec obrad przedstawiciele Grupy B-8 uczestniczący w posiedzeniu ustalili, że każdy z samorządów i organizacji budowlanych przygotuje swoją opinię o przedłożonym projekcie ustawy. Następnie zostaną podjęte działania mające na celu wypracowanie wspólnego stanowiska Grupy B-8, które zostanie przedstawione Ministrowi Sprawiedliwości.

W obradach Grupy B-8 uczestniczyli przedstawiciele: Geodezyjnej Izby Gospodarczej, Izby Architektów RP, Izby Projektowania Budowlanego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa