Obradowało Prezydium KR PIIB Drukuj
poniedziałek, 01 października 2012

19 września odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Krajowej Rady. W czasie obrad podjęto tematykę założeń programowych i wydatków na czasopismo „Inżynier Budownictwa” oraz zapoznano się z przygotowaniami do Krajowego Zjazdu Jubileuszowego.

Obradom przewodniczył Andrzej Roch Dobrucki prezes Krajowej Rady PIIB. Założenia programowe i wydatki czasopisma „Inżynier Budownictwa” w roku 2013 przedstawił Jaromir Kuśmider prezes Wydawnictwa PIIB Sp. z o. o. Prezes zwrócił uwagę, że Wydawnictwo przewiduje wzrost objętości pisma do 120 stron oraz uatrakcyjnienie jego zawartości merytorycznej. Planowane jest m.in. zwiększenie ilości materiałów o tematyce prawnej, rozbudowanie działu „Listy do redakcji”, wprowadzenie materiałów o charakterze dziennikarsko – reportażowym. W każdym z numerów ma być zamieszczony dodatek tematyczny poświęcony konkretnemu zagadnieniu technicznemu. Zmianom tym będzie towarzyszyła rozbudowa strony internetowej www.inzynierbudownictwa o kolejne sekcje. Nowe propozycje wydawnicze są odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez czytelników, członków PIIB.

- W 2013 r. Wydawnictwo wyda 11 numerów „Inżyniera Budownictwa”. Tak, jak dotychczas obok miesięcznika wydawany będzie „Katalog inżyniera” oraz Kreatorzy budownictwa”, jak również prowadzone będą serwisy internetowe www.inzynierbudownictwa.pl oraz www.kataloginzyniera.pl – zauważył J. Kuśmider. – Koszty związane ze wzrostem obciążeń dotyczących przygotowania czasopisma do druku oraz sytuacją na rynku prasowym, mają swoje bezpośrednie przełożenie na ogólne koszty wydawnicze.

Prezes Wydawnictwa zaakcentował, że od 2008 r. zasady rozliczeń między Wydawnictwem PIIB a Polską Izbą Inżynierów Budownictwa nie uległy zmianie, pomimo zmieniającej się sytuacji na rynku.  Uwzględniając wobec tego współczesne realia, J. Kuśmider powiedział, że Wydawnictwo wyda w 2013 r. 11 egzemplarzy „Inżyniera Budownictwa” w cenie 2 zł za egzemplarz, przy partycypacji Wydawnictwa w kosztach wysyłki na dotychczasowym poziomie, czyli  1 zł za egzemplarz.

Następnie Andrzej Jaworski skarbnik KR PIIB omówił realizację budżetu za 8 miesięcy, zaś Ryszard Dobrowolski przedstawił terminarz działań przygotowawczych do XII Krajowego Zjazdu PIIB.

Wiceprezes Krajowej Rady i zarazem przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszowego Zjazdu PIIB z okazji 10-lecia powołania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, prof. Zbigniew Kledyński zapoznał uczestników obrad z przygotowaniami do zaplanowanej na 11 października br. uroczystości. Jak zauważył, prace związane z Jubileuszem przebiegają zgodnie z planem. W Jubileuszowym Zjeździe udział wezmą przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci samorządów zawodów zaufania publicznego, zagraniczne delegacje zaprzyjaźnionych inżynierskich samorządów zawodowych, delegaci na Krajowy Zjazd PIIB.