Dostęp do biblioteki norm PKN Drukuj
poniedziałek, 16 lipca 2012

W końcowych dniach czerwca br. Krajowa Rada PIIB podpisała umowę z Polskim Komitetem Normalizacyjnym na dostęp on-line do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN) określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane). Łącznie przedmiotem udostępnienia będzie około 7 tysięcy Polskich Norm.

Dostęp do biblioteki norm będą mieli członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, którzy aktywowali swoje konta w portalu członkowskim PIIB, znajdującym się na naszej stronie.

Termin udostępniania biblioteki norm planowany jest na początek sierpnia br.