Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > XI Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
XI Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa PDF Drukuj Email
środa, 11 lipca 2012

6-7 lipca 2012 r. obradował XI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2011, Krajowa Rada otrzymała absolutorium oraz ustalono wysokość składek członkowskich na rok 2013 r.

Na XI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB przybyło 178 delegatów na 194 uprawnionych reprezentujących 16 izb okręgowych. W obradach udział wzięli także przedstawiciele administracji państwowej oraz delegacje zaprzyjaźnionych stowarzyszeń naukowo-technicznych. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Piotr Styczeń podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Robert Dziwiński Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Jacek Szer zastępca GINB, Jerzy Grochulski prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, Ryszard Trykosko przewodniczący PZITB i Wiktor Piwkowski sekretarz generalny PZITB, Jerzy Gumiński sekretarz generalny FSNT NOT, Jan Bobrowicz dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, Marek Kaproń zastępca dyrektora ds. współpracy z gospodarką w ITB, Janusz Rymsza zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Wiesław Olechnowicz sekretarz generalny PZITS, Andrzej Mikołajczak wiceprezes SITPNiG, Eugeniusz Dembicki honorowy prezydent PKG, Jerzy Barglik prezes SEP, Magdalena Smoczyńska z SITPMB, Ewa Burchacińska z STU Ergo Hestia S.A.

Zjazdowi przewodniczył Mieczysław Grodzki przewodniczący Mazowieckiej OIIB.

Andrzej Roch Dobrucki prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otwierając obrady XI Krajowego Zjazdu PIIB omówił działania podejmowane przez Krajową Radę w minionym roku. Podkreślił, że w wyniku negocjacji prowadzonych z ubezpieczycielem, po raz kolejny została obniżona wysokość obowiązkowej składki OC z 83 zł do 79 zł. Nowa stawka będzie obowiązywała od 1 stycznia 2013 r. Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe m.in. dzięki bezpośredniemu współdziałaniu z ubezpieczycielem, bez pośrednictwa brokera.

Prezes PIIB zauważył, że wszyscy członkowie PIIB (prawie 116 tys. osób) będzie miało bezpłatny dostęp do około 7 tysięcy norm aktualnych i wycofanych. Jest to możliwe dzięki podpisaniu przez PIIB z Polskim Komitetem Normalizacyjnym umowy w sprawie elektronicznego dostępu do tych norm. Z myślą o naszych członkach, jednoznacznie zostały również rozstrzygnięte wątpliwości dotyczące zakresu uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej i instalacyjno-inżynieryjnej nadanych w latach 1975-1988.

A.R. Dobrucki poinformował także, że podjęto działania mające na celu jeszcze lepszą integrację środowiska inżynierów oraz techników i zostało podpisane nowe porozumienie w sprawie współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi. Zastąpiło ono stosowny dokument podpisany 10 lat temu przez Komitet Organizacyjny IIB. W swoim wystąpieniu prezes PIIB zaakcentował, że Izba aktywnie uczestniczy w konsultacjach związanych z nową ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uczestniczący w zjeździe zaproszeni goście w swoich wypowiedziach zwracali uwagę na dobrą współpracę z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa i jego otwartość do wspólnych działań. Podsekretarz stanu w MTBiGM Piotr Styczeń podkreślił, że rola inżynierów budownictwa w gospodarce i w jej rozwoju jest nie do przecenienia. O dobrej współpracy z PIIB mówił Robert Dziwiński Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Podobnego zdania byli pozostali występujący goście. Ryszard Trykosko przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa pełniący tę funkcję od czerwca tego roku zadeklarował chęć dalszej współpracy z PIIB, podobnie jak jego poprzednik, dla dobra środowiska techników i inżynierów.

Następnie zaprezentowano sprawozdanie Krajowej Rady i krajowych organów PIIB. Wszystkie zostały zatwierdzone przez delegatów, a Krajowa Rada uzyskała absolutorium wynikiem 145 osób „za”.

Podczas pierwszego dnia obrad dyskutowano o zasadach gospodarki finansowej oraz zmianie wysokości składek ponoszonych przez członków na izby okręgowe oraz izbę krajową. Andrzej Jaworski skarbnik Krajowej Rady PIIB omówił sytuację finansową izby krajowej i izb okręgowych w odniesieniu do zmian zachodzących w gospodarce kraju. Zauważył, że wysokość obecnie ponoszonych składek została ustalona w 2002 r. i przez 10 lat nie była zmieniana, przy panującej inflacji i systematycznym wzroście cen. Jest to szczególnie dotkliwe w przypadku mniej liczebnych izb okręgowych, które nie są w stanie realizować zadań statutowych. Nie mogą także się rozwijać i podejmować nowych form działalności z myślą o członkach samorządu.

Po burzliwej debacie delegaci wyrazili zgodę na podniesienie wysokości stawek ponoszonych na izby okręgowe (wzrost o 4 zł miesięcznie) i na krajową izbę (wzrost o 1 zł miesięcznie). Zgromadzenie nie wyraziło natomiast zgody na coroczną waloryzację wysokości składki o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych. Zarówno w odniesieniu do izb okręgowych, jak i do izby krajowej.

Następnie uczestnicy zjazdu dyskutowali nad uchwałą dotyczącą zakupu siedziby przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Zdzisław Binerowski przewodniczący zespołu ds. zakupu siedziby przez PIIB, powołanego przez Krajową Radę omówił pracę zespołu i poczynione w tym temacie działania. W wyniku głosowania delegaci zdecydowali o upoważnieniu Krajowej Rady do zakupu nieruchomości na siedzibę PIIB.

Na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej zgromadzeni podjęli także uchwałę w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak honorowych PIIB.

Drugi dzień obrad XI Krajowego Zjazdu PIIB rozpoczął się od wręczenia odznak honorowych PIIB zasłużonym działaczom samorządu zawodowego. Następnie Andrzej Jaworski przedstawił budżet na 2013 r. zaproponowany przez Krajową Radę, który został przyjęty w wyniku przeprowadzonego głosowania.

Zbigniew Kledyński wiceprezes Krajowej Rady PIIB zapoznał delegatów z programem Nadzwyczajnego Jubileuszowego Zjazdu PIIB, który odbędzie się 11 października br. Delegaci przyjęli także rezolucję, która zostanie przedstawiona Jubileuszowemu Zjazdowi.

Na koniec obrad Krystyna Korniak – Figa przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków poinformowała, że do komisji wpłynęło 25 wniosków, w tym 16 od delegatów XI Krajowego Zjazdu oraz 9 zgłoszonych przez XI Okręgowe Zjazdy OIIB.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa