Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Krajowa Rada – przed zjazdem

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Krajowa Rada – przed zjazdem PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 maja 2012

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Krajowej Rady, obecni wysłuchali szerokiej informacji o możliwości powołania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych dla członków PIIB. Wstępnie sprawę zreferował Andrzej Bratkowski, a na temat obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, wymagań np. co do wysokości kapitału własnego, zakresu ubezpieczeń, a przede wszystkim formuły prawnej, w jakiej tego typu działalność może być prowadzona, mówiła Ewa Stachura-Kruszewska, prezes Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Sprawa jest złożona, ustalono zatem, że członkowie KR rozważą przedstawione propozycje.

W dalszej części posiedzenia powołany został zespół ds. zakupu nieruchomości dla potrzeb Biura Krajowej Rady. W skład tego gremium weszli: Zdzisław Binerowski, Mieczysław Grodzki, Andrzej Jaworski i Jerzy Stroński, co rada zaaprobowała jednogłośnie.

Następnie Andrzej Jaworski omówił propozycje zmian w dwóch uchwałach dotyczących zasad gospodarki finansowej PIIB, jakie KR rekomendować będzie XI Krajowemu Zjazdowi PIIB i przedstawił obszerne uzasadnienie takiego kroku. Konieczność pokrycia wzrostu kosztów funkcjonowania izby samorządowej, w tym kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków PIIB (szkolenia, e-learning, zakup wydawnictw), oraz zwiększenie zakresu świadczeń na rzecz członków z zastrzeżeniem równego do nich dostępu dla osób zrzeszonych zarówno w małych, jak i dużych izbach okręgowych, wzmożenie działań lobbingowych w kierunku wzmocnienia prestiżu zawodu inżyniera budownictwa, wreszcie inflacja – to najważniejsze powody proponowanej korekty. Znaczącą większością głosów Krajowa Rada przyjęła te propozycje.

Konsekwencją tych zmian jest projekt budżetu, którego kształt przedstawił również Andrzej Jaworski.

Następnie wysłuchano informacji przygotowanej i wygłoszonej przez Krystynę Korniak-Figę, dotyczącej wniosków ze zjazdów izb okręgowych, które, zgodnie z regulaminem, skierowane zostaną do Komisji Wnioskowej Krajowego Zjazdu.

Kolejne sprawy dotyczyły porządku obrad i regulaminu XI Zjazdu, a także listy zaproszonych gości – omówiła je Joanna Gieroba.

Na zakończenie Andrzej Dobrucki zreferował stan zaawansowania prac zmierzających do zapewnienia członkom PIIB dostępu do norm drogą elektroniczną. Zaprezentowano poszczególne oferty, po dyskusji większością głosów KR przyjęła tę zgłoszoną przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Barbara Mikulicz-Traczyk

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa