Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > O Kodeksie budowlanym w Gdańsku

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
O Kodeksie budowlanym w Gdańsku PDF Drukuj Email
wtorek, 15 maja 2012

9 maja br. w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się druga w kraju konferencja konsultacyjna Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na temat projektu założeń do ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uczestników konferencji powitali współorganizatorzy konsultacji, Ryszard Stachurski, Wojewoda Pomorski i prof. Tomasz Bąkowski z Wydziału Prawa UG, członek Rady Opiniodawczo   Doradczej Ministra MTBiGM ds. projektu założeń do ustawy Kodeks budowlany. W debacie uczestniczyli przedstawiciele naszego samorządu zawodowego z Pomorskiej, Kujawsko-Pomorskiej oraz Warmińsko-Mazurskiej OIIB.

Janusz Żbik, podsekretarz stanu w MTBiGM, przewodniczący zespołu opracowującego projekt założeń Kodeksu budowlanego, poinformował o toku pracy nad tym dokumentem i podstawowych celach proponowanych zmian w Prawie budowlanym. Krzysztof Antczak, kierujący Departamentem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa szczegółowo omówił projekt założeń do nowego Prawa budowlanego, a Krystyna Łazutka z tego samego departamentu, naczelnik Wydziału Prawa Zagospodarowania Przestrzennego, przedstawiła proponowane rozwiązania odnośnie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Informacje przekazane przez przedstawicieli MTBiGM były kanwą do dyskusji.

Jan Maszczenica, Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski krytycznie odniósł się do koncepcji wyłączenia organów nadzoru budowlanego ze struktur administracji zespolonej i powołanie okręgowych inspektoratów, obsługujących kilka powiatów w miejsce dotychczasowych inspektorów powiatowych. Zakwestionował celowość niektórych proponowanych zmian w ustawie o planowaniu przestrzennym, jak np. stworzenie Miejscowych Przepisów Urbanistycznych, czy rozstrzyganie spornych kwestii nie przez administrację państwową a przez sądy, które nie mają fachowców z dziedziny budownictwa. Z tymi poglądami zgadzali się inni mówcy.

Inżynierowie budownictwa i architekci praktycy, nierzadko zawodowo i społecznie zaangażowani w funkcjonowanie instytucji oraz urzędów samorządowych i administracyjnych poddali analizie proponowane przez MTBiGM rozwiązania.

Zwracano uwagę na to, że pojęcie „ład przestrzenny” często jest nadużywane. Chowa się pod nim różne pomysły, niekoniecznie trafione,  na naprawę istniejącego stanu. Rozwiązanie problemu właściwej gospodarki przestrzennej tkwi w powiązaniu instrumentów gospodarowania przestrzennego z instrumentami fiskalnymi.

W czasie obrad podnoszono kwestię przywrócenia technikom  możliwości uzyskiwania  uprawnień budowlanych, a  inżynierom bez magisterium, prawa uzyskiwania uprawnień bez ograniczeń do wykonawstwa.

Podniesiono konieczność zmiany definicji pojęcia projekt budowlany.  Podkreślono, że projekt budowlany powinien umożliwić zbudowanie obiektu bez dodatkowego projektu wykonawczego.

Dezaprobatę uczestników spotkania wywołała proponowana „instytucja” sprawdzającego pracę inżynierów i projektantów, co odebrano jako zakwestionowanie idei zawodu zaufania publicznego oraz podważenie ich fachowości i kompetencji.

Projekt założeń do ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wzbudził duże zainteresowanie. Niektóre rozwiązania zostały zaakceptowane, inne zaś spotkały się z poważną krytyką.

Podsekretarz stanu Janusz Żbik zamykając konferencję podziękował za dyskusję, która dowiodła, że stworzenie Kodeksu budowlanego i poprawienie Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to bardzo trudny temat.

Wanda Burakowska

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa