Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Przed XI Krajowym Zjazdem Sprawozdawczym PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Przed XI Krajowym Zjazdem Sprawozdawczym PIIB PDF Drukuj Email
poniedziałek, 14 maja 2012

Przygotowaniom do XI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB oraz omówieniu wniosków zgłoszonych po XI okręgowych zjazdach OIIB poświęcone były głównie obrady Prezydium KR podczas posiedzenia 9 maja br. Przestawiono także propozycję korzystania z elektronicznego dostępu do norm.

Obrady Prezydium Krajowej Rady PIIB prowadził Andrzej Dobrucki, prezes KR PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia uczestnicy obrad zapoznali się z wnioskami zespołu ds. elektronicznego dostępu do norm, które przedstawił Piotr Korczak, przewodniczący zespołu. Były rozpatrywane wszystkie oferty, jakie zostały zgłoszone do zespołu, czyli z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, z Podkarpackiej i z Pomorskiej OIIB. Niestety, koszty zakupu norm oraz związane z tym koszty obsługi okazały się bardzo wysokie. Na dodatek, trudno jednoznacznie określić, ile osób z liczącego ponad 116 tys. członków samorządu, będzie korzystało z dostępu do norm. Ankiety przeprowadzone przez niektóre z izb okręgowych nie potwierdzają dużego zainteresowania. Liczy się, że ok. 30 proc. naszych członków będzie korzystać z takiego dostępu. Dlatego też po przeanalizowaniu zaistniałej sytuacji, zespół postanowił przedstawić Prezydium KR PIIB jeszcze inny wariant – „Lex norma Premium AW” przygotowany przez Polski Komitet Normalizacyjny, z którego będzie można korzystać na zasadzie dzierżawy przez rok. Pakiet „Lex norma Premium AW” to akty prawne i normy powiązane oraz aktualne i wycofane normy z ICS 91 i 93 plus dyrektywa wyroby budowlane oraz normy zharmonizowane. Dostępnych byłoby 5800 norm z jednoczesnym dostępem do 100 stanowisk. Koszt takiego rozwiązania wynosi ponad 100 tys. zł netto rocznie. Uczestnicy posiedzenia zdecydowali, że wariant ten zostanie przedłożony Krajowej Radzie.

Następnie Andrzej Jaworski skarbnik PIIB przedstawił propozycję zmian zasad gospodarki finansowej PIIB. Zmiany dotyczą m.in. wysokości składki członkowskiej na okręgową izbę (wzrost o 4 zł miesięcznie) oraz na Krajową Radę (wzrost o 1 zł miesięcznie). Nowe regulacje powinny wejść w życie od 1 stycznia 2013 r. Następna ważna zmiana w gospodarce finansowej to wprowadzenie waloryzacji wysokości składki członkowskiej. Skarbnik KR PIIB podkreślił, że zaczynając od 1 stycznia 2014 r. składki członkowskie powinny podlegać corocznej waloryzacji w wysokości równej wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, po którym dokonuje się waloryzacji, wyliczony i ogłoszony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zaokrąglając w górę do pełnych złotych. Waloryzacja w roku 2014 dokonywana będzie na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2012, a w latach następnych na podstawie wskaźników z lat kolejnych. Kroki takie uzasadnione są ogólną sytuacją gospodarczą i panującą inflacją oraz potrzebą realizacji przez okręgowe izby w pełni zadań statutowych.

Projekt budżetu na rok 2013 przedstawił także A. Jaworski. Skarbnik KR dokładnie omówił wszystkie pozycje i przyczyny ewentualnych zmian po stronach „wpływów” oraz „wydatków”. W czasie dyskusji uczestnicy obrad wymienili swoje uwagi oraz spostrzeżenia odnośnie przyszłorocznego budżetu.

Potem Ryszard Dobrowolski sekretarz KR PIIB omówił proponowany porządek obrad oraz projekt regulaminu XI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, który odbędzie się w dniach 6-7 lipca 2012 r. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się także z listą gości, którzy mają być zaproszeni na lipcowy zjazd sprawozdawczy.

Krystyna Korniak – Figa przewodnicząca Komisji Wnioskowej poinformowała, że po tegorocznych zjazdach sprawozdawczych w OIIB, 12 okręgowych izb przesłało 63 wnioski. Cztery izby: lubelska, podkarpacka, lubuska oraz zachodniopomorska nie skierowały żadnych wniosków. Z przekazanych do Komisji Wnioskowej wniosków: 44 będzie skierowanych do rozpatrzenia przez Krajową Radę PIIB; 9 zostanie przedstawionych na XI Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB i 10 będzie skierowanych do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Wnioski dotyczyły różnych problemów m.in. zmian w ustawach: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, składek członkowskich, zmian w statucie PIIB.

W obradach Prezydium KR PIIB uczestniczyli: Jacek Szer zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Jerzy Baryłka z GUNB.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa