Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Obradowało Prezydium KR PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Obradowało Prezydium KR PIIB PDF Drukuj Email
czwartek, 12 kwietnia 2012

4 kwietnia br., podczas posiedzenia Prezydium Krajowej Rady PIIB omówiono sprawozdania z działalności w roku 2011: Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Obrady rozpoczął i prowadził Andrzej Dobrucki prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium KR PIIB, Ryszard Dobrowolski sekretarz KR PIIB przedstawił sprawozdanie Krajowej Rady. Zauważył, że na koniec minionego roku PIIB liczyła 115 250 członków (w roku 2010 – 114 010), wśród których najliczniej reprezentowana była branża budownictwo ogólne (54,35%). Wśród przyjętych w ubiegłym roku członków najwięcej, bowiem 51,05% stanowiły osoby poniżej 36 roku życia.

W swoim wystąpieniu sekretarz KR szczególną uwagę zwrócił na szkolenia. Podkreślił, że w 2011 r. w szkoleniach uczestniczyło blisko 28 800 osób, co stanowi około 25% wszystkich członków. R. Dobrowolski stwierdził, że należy mieć nadzieję, iż w latach następnych wzrośnie liczba osób podnoszących kwalifikacje zawodowe, a udział w szkoleniach organizowanych przez PIIB będzie traktowany jako przywilej. Aby ułatwić członkom podnoszenie kwalifikacji, w drugiej połowie 2011 r. PIIB rozpoczęła prace nad wdrożeniem systemu e-learningowego. Od początku 2012 r. dostęp do systemu jest już możliwy i można korzystać z pierwszych wprowadzonych szkoleń.

R. Dobrowolski zwrócił także uwagę, że w minionym roku grupowe ubezpieczenie OC prowadziliśmy bez pośrednictwa brokera ubezpieczeniowego. Rezygnacja z pośrednictwa brokerskiego pozwoliła na obniżenie składki ubezpieczeniowej z 96 zł na 83 zł rocznie począwszy od roku 2012, zmniejszenie opłat na ubezpieczenie w segmencie ubezpieczeń OC nadwyżkowych, podwyższenie sumy gwarancyjnej z 100 000 zł do kwoty 500 000 zł dla ubezpieczeń OC w życiu prywatnym oraz wprowadzenie bezskładowo nowego ubezpieczenia dotyczącego ryzyka ponoszenia kosztów ochrony prawnej przez członków Izby.

Następnie Marian Płachecki przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zaprezentował działalność tej komisji w minionym roku. W swoim wystąpieniu zauważył, że w 2011 r. wpłynęło 5401 wniosków od osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień budowlanych w różnych specjalnościach. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonych egzaminów 4528 osób uzyskało uprawnienia budowlane.

Informację o działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2011 r. przedstawił Andrzej Tabor wiceprzewodniczący KSD. Zauważył, że w ubiegłym roku KSD zajmował się 15 sprawami z poprzedniego okresu oraz 4 nowe skargi i wnioski wpłynęły w 2011 r. Do KSD jako do sądu I instancji w ubiegłym roku wpłynęła 1 sprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz jako do sądu II instancji wpłynęło 16 spraw (6 – odpowiedzialność zawodowa i 10 odpowiedzialność dyscyplinarna). Do okręgowych sądów dyscyplinarnych w 2011 r. wpłynęło 187 spraw, w tym dotyczące odpowiedzialności zawodowej 167 i 20 z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Najczęstsze wykroczenia dotyczące odpowiedzialności zawodowej to niedbałe wykonywanie obowiązków z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji technicznej oraz wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z wydanymi decyzjami pozwolenia na budowę. Natomiast najczęstsze wykroczenia z odpowiedzialności dyscyplinarnej dotyczyły naruszenia zasad etyki zawodowej.

O działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w ubiegłym roku mówiła Marzena Kaleta. Do KROZ w 2011 r. wpłynęły ogółem 62 sprawy oraz 14 spraw pozostało do rozpatrzenia z poprzedniego roku. Do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w minionym roku skierowano natomiast 497 spraw, w tym 379 dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, 55 odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz 63 były poza kompetencją Izby.

Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawił ustalenia przeprowadzonej dotychczas kontroli funkcjonowania krajowych organów. Następnie R. Dobrowolski omówił przygotowania do XI Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, zaś Z. Kledyński wiceprezes KR PIIB zaprezentował prace związane z organizacją Zjazdu Jubileuszowego PIIB. Andrzej Jaworski skarbnik Krajowej Rady omówił realizację budżetu za 2 miesiące 2012 r.

W posiedzeniu Prezydium KR PIIB uczestniczył Jerzy Baryłka z GUNB.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa