Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > W trosce o jakość kształcenia inżyniera

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
W trosce o jakość kształcenia inżyniera PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 marca 2012

28 lutego br. PIIB gościła w swojej siedzibie w Warszawie dziekanów  wydziałów architektury wyższych szkół technicznych. Dyskutowano o programach nauczania realizowanych na uczelniach w odniesieniu do wyników raportu przygotowanego przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB.

Uczestnicy spotkania skupili się głównie na czterech problemach związanych z kształceniem przyszłych kadr dla budownictwa. Po pierwsze ocenie obowiązującego systemu kształcenia w wyższych szkołach technicznych, następnie połączeniu efektów kształcenia na uczelniach z krajowymi ramami kwalifikacji, ze szczególnym uwzględnieniem polskich uczelni technicznych. Zajęto się także rolą i obowiązkami spoczywającymi na samorządach zawodowych w odniesieniu do efektów kształcenia przyszłych inżynierów. Ważnym punktem dyskusji było omówienie standardów kształcenia opracowanych przez KKK PIIB w specjalnościach zawodowych.

Andrzej R. Dobrucki prezes KR PIIB zwrócił uwagę, że w Polsce funkcjonuje obecnie 470 uczelni wyższych z tego 132 to uczelnie publiczne i w odniesieniu do lat 1992-93, kiedy było odpowiednio 124 uczelni, w tym 18 niepublicznych – sytuacja uległa diametralnej zmianie. Obecnie na uczelniach technicznych studiuje prawie 7% ogółu studiujących, którzy po zakończeniu edukacji zasilają polską gospodarkę i mierzą się z problemami zawodowymi. Jak sobie poradzą, uzależnione jest w dużym stopniu, od programów studiów realizowanych na uczelniach. Udział  w nich ma także PIIB, ze względu na ustawowe obowiązki, w których mówi się o opiniowaniu minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa przez samorządy zawodowe. Sytuuje to izbę na pozycji uczestnika systemu edukacji przyszłych kadr dla budownictwa oraz nakłada na PIIB realną odpowiedzialność za bezpieczeństwo budowli i bezpieczeństwo ludzi.

Czując odpowiedzialność za przyszłe kadry polskiego budownictwa Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB przygotowała specjalny raport dotyczący realiów kształcenia na polskich uczelniach technicznych. Wyniki analiz przedstawił jej wiceprzewodniczący prof. Kazimierz Szulborski, który stwierdził, że niestety obecna struktura szkolnictwa wyższego nie sprzyja właściwemu kształceniu kadry inżynierskiej, a poziom kolejnych roczników absolwentów obniża się. Zgodnie z opinią absolwentów i pracodawców, absolwent nie posiada umiejętności samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów technicznych. W odniesieniu do specjalności architektonicznej wiceprzewodniczący KKK stwierdził, że analiza nadesłanych programów kształcenia ujawnia znaczne zróżnicowanie zarówno w doborze przedmiotów (również zawodowych), jak i liczbie godzin przeznaczonych na realizację kierunku studiów. Obserwuje się stałe zmniejszanie liczby godzin nauczania m.in. w zakresie projektu architektonicznego, projektu urbanistycznego, projektu konstrukcyjnego, budownictwa i materiałów budowlanych. Profesor K. Szulborski podkreślił występujące niezgodności programowe studiów I i II stopnia. Uznał także za konieczne poinformowanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej o wynikach przeprowadzonych analiz, z czym zgodzili się pozostali uczestnicy spotkania.

W czasie dyskusji podnoszono problem obowiązującego w szkołach wyższych bolońskiego systemu edukacji podważając zasadność jego funkcjonowania. Prof. Krzysztof Gasidło z Politechniki Śląskiej stwierdził, że powrót studiów jednolitych na kierunku architektura i urbanistyka jest koniecznością.

Uczestnicy obrad wskazywali na potrzebę zwiększenia zajęć praktycznych w programach nauczania. – Jest to pilna sprawa i zgadzam się, że jest za mało godzin z przygotowania praktycznego – podkreślił Wojciech Gęsiak, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP. Podobnego zdania był Jerzy Grochulski, prezes Głównego Zarządu SARP mówiąc, że system kształcenia nie gwarantuje dobrego kształcenia studentów, jeśli brakuje odpowiedniej liczby godzin przeznaczonych na praktyki.

Dziekani wydziałów architektury zwracali również  uwagę na trudności w realizacji programów nauczania związane m.in. z brakiem środków na realizację zgłaszanych propozycji programowych, problemami z załatwianiem praktyk zawodowych, brakiem zainteresowania ze strony pracodawców.

Wszyscy uczestnicy spotkania uznali jednak, że najważniejszym celem jest dążenie do wyższego poziomu kształcenia kadry inżynierskiej.

PIIB zobowiązała się do przekazania raportu przygotowanego przez KKK PIIB dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej, właściwych ministerstw oraz wszystkich uczelni technicznych.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa