Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Wysokość składki wymaga zmian

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Wysokość składki wymaga zmian PDF Drukuj Email
poniedziałek, 27 lutego 2012

22 lutego br. obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. Dyskutowano o wysokości składki na okręgową izbę oraz o elektronicznym dostępnie do norm dla członków PIIB. W czasie posiedzenia przedstawiono raport KKK omawiający programy nauczania wyższych uczelni kształcących kadry dla budownictwa.

Kondycja finansowa izb okręgowych oraz postulaty małych izb dotyczące zwiększenia wysokości składki członkowskiej przyczyniły się do powołania zespołu, który zajął się analizą opłaty ponoszonej przez członków na okręgowe izby. W jej skład wchodzi po dwóch reprezentantów izb dużych, średnich i małych. Mieczysław Grodzki, przewodniczący zespołu podczas posiedzenia Prezydium KR zaprezentował analizę porównawczą danych wynikających z działalności okręgowych izb, które zostały przesłane do zespołu.

Analiza tabeli przychodowych i kosztowych izb okręgowych za 2010 r. umożliwiła ocenę przychodów i wydatków w poszczególnych pozycjach oraz przychodów i wydatków ogółem w przeliczeniu na jednego członka Izby. Średnie przychody – z przychodami związanymi z kwalifikacją i przeprowadzaniem egzaminów na uprawnienia budowlane – kształtują się w wysokości 379,81 zł i w poszczególnych izbach wahają się od 346,02 zł (Kujawsko-Pomorska OIIB) do 418,37 zł (Pomorska OIIB) – Tabela 1. Natomiast bez przychodów dotyczących kwalifikacji i przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane wynoszą odpowiednio: średnie przychody - 318,39 zł i kształtują się od 302,13 (KUP OIIB) do 342,81 (ŁOIIB) – Tabela 2.

Średnie wydatki izb na działalność na jednego członka z wydatkami związanymi z kwalifikacją i przeprowadzaniem egzaminów na uprawnienia budowlane wynoszą 344,55 zł i w poszczególnych izbach wahają się od 321,38 zł (Zachodniopomorska OIIB) do 393,25 zł (Podlaska OIIB) – Tabela 3.

Natomiast bez przychodów dotyczących kwalifikacji i przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane wynoszą odpowiednio: średnie wydatki – 309,34 zł i kształtują się od 280,50 zł (ZOIIB) do 382,66 zł (Podlaska OIIB) – Tabela 4.

– Analiza porównawcza budżetów wszystkich izb okręgowych za rok 2010 wskazuje, że wydatki na działalność statutową i obsługę organizacyjną, administracyjną i finansową przewyższają przychody wynikające ze składki członkowskiej na izby okręgowe w wysokości 300 zł – powiedział Mieczysław Grodzki. – Aby zrównoważyć wydatki i utrzymać działalność, na co najmniej takim poziomie jak obecnie, konieczna jest zmiana składki członkowskiej.

Przewodniczący zespołu ds. wysokości składki na okręgową izbę zaproponował przekazanie wniosków do analizy poszczególnym izbom oraz zaproponował rozważenie zmiany składki na izby okręgowe w roku 2013.

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Szulborski, wiceprzewodniczący KKK PIIB rozpoczynając prezentację raportu dotyczącego programów nauczania wyższych uczelni kształcących kadry dla budownictwa podkreślił: – Raport przygotowany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną to wynik realizacji zadania zapisanego w ustawie z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów dotyczący opiniowania minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa oraz wnioskowania w tych sprawach. Nadawanie uprawnień budowlanych przyszłym uczestnikom procesu inwestycyjnego nakłada także na PIIB realną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi i budowl.i

W badaniu PIIB uczestniczyło 5 uniwersytetów – studia I i II stopnia, 18 państwowych wyższych szkół zawodowych – tylko studia I stopnia oraz 19 uczelni niepublicznych najczęściej studia I stopnia. Uwaga KKK skierowana była szczególnie na efekty kształcenia w grupie tzw. przedmiotów zawodowych, które wyznaczają właściwy poziom kompetencji inżyniera oraz gwarantują odpowiedzialne uczestnictwo w procesie budowlanym.

Analiza nadesłanych przez uczelnie programów kształcenia ujawniła znaczne zróżnicowanie zarówno w doborze przedmiotów, jak i liczbie godzin przeznaczonych na realizację kierunku studiów. KKK na podstawie przekazanych danych stwierdziła m.in., że aktualnie realizowane przez uczelnie programy kształcenia w ramach kierunku budownictwo wymagają zmian. Natomiast analiza programów kształcenia na specjalności instalacyjnej sanitarnej pozwala stwierdzić, że absolwenci analizowanych uczelni są właściwie przygotowani.

W swoim raporcie Krajowa Komisja Kwalifikacyjna stwierdza, że powinno się dążyć do „wyrównania” programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Natomiast w procesie kształcenia, obok przedmiotów kierunkowych, powinno się propagować zajęcia m. in. z psychologii, socjologii, wyceny nieruchomości, marketingu itp. jako znaczące uzupełnienie ogólnego wykształcenia inżyniera budowlanego.

Podczas obrad Prezydium KR wyniki swojej pracy przedstawił zespół ds. elektronicznego dostępu do Polskich Norm.

– Członkowie PIIB powinni mieć dostęp do odpowiednio dużego zbioru Polskich Norm, czyli norm aktualnych i wycofanych zawartych w ICS 91 – Budownictwo i materiały Budowlane oraz ICS 93 – Inżynieria Lądowa i Wodna – zauważył Piotr Korczak, przewodniczący zespołu ds. elektronicznego dostępu do norm. – Należy dokonać zakupu pakietu norm na własność PIIB.

Po analizie zaproponowanych ofert (cztery warianty) uznano, że wśród nich najbardziej odpowiada potrzebom członków PIIB propozycja PKN „E-dostęp”, po uwzględnieniu uwag zespołu. Zapewnienie elektronicznego dostępu do PN online powinno stać się w przyszłości częścią systemu samokształcenia w PIIB. Zebrani zwrócili uwagę na bardzo wysoką cenę zakupu.

W czasie posiedzenia jego uczestnicy zapoznali się także ze stanem przygotowań do jubileuszowego Krajowego Zjazdu PIIB, które przybliżył Z. Kledyński. Następnie przyjęli uchwały w sprawie polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa