Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Krajowa Rada w Wielkopolskiej OIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Krajowa Rada w Wielkopolskiej OIIB PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 stycznia 2012

25 stycznia br. w siedzibie gościnnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa obradowała Krajowa Rada PIIB. Dyskutowano m.in. o „Dniach Inżyniera Budownictwa” na MTP „Budma”,  realizacji budżetu PIIB  za rok 2011 oraz ubezpieczeniu OC inżynierów.

Przybyłych na posiedzenie członków Krajowej Rady PIIB serdecznie przywitał Jerzy Stroński przewodniczący Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który następnie przekazał prowadzenie obrad Andrzejowi Rochowi Dobruckiemu prezesowi PIIB.

Styczniowe obrady Krajowej Rady PIIB zbiegły się w tym roku z odbywającymi się w dn. 24-27 stycznia br. Międzynarodowymi Targami Budownictwa „Budma”. W czasie ich trwania, co roku organizowane są Dni Inżyniera Budownictwa przygotowywane przez WOIIB.  Tegoroczny pierwszy Dzień Inżyniera Budownictwa (24.01.br.) poświęcony był energetyce jądrowej, zaś wykładowcy (prof. Janusz Wojtkowiak, dr Wiesław Gorączko) przekonywali, że warto  w nią inwestować oraz lepiej  wykorzystywać odnawialne źródła energii. Przedstawiono także  warunki rozwoju rozproszonej generacji w Polsce (dr Krzysztof Sroka), zaś  inż. Zbigniew Wegner kierownik budowy elektrowni jądrowej w Olkiluoto 3 w Finlandii mówił o swoich doświadczeniach. Drugi Dzień Inżyniera Budownictwa (25.01.br.) poświęcony był drogom i problemom związanym  z ich rozwojem. Temat ten referowali przedstawiciele GDDKiA (Marcin Nowacki i Marek Napierała), zaś dr Grzegorz Ratajczak omówił „Bariery w planach modernizacji sieci drogowych”.

A.R. Dobrucki w imieniu całej Krajowej Rady podziękował J. Strońskiemu i WOIIB profesjonalnego  przygotowania obchodów Dnia Inżyniera Budownictwa, zaś uczestnicy obrad gorącymi brawami wyrazili swoje uznanie.

Prezes Krajowej Rady PIIB omówił następnie obecną sytuację budownictwa polskiego na tle innych krajów europejskich, wskazał perspektywy rozwoju oraz nawiązał do obchodzonego po raz pierwszy 8 grudnia 2011 r. w Brukseli Europejskiego Dnia Inżyniera Budownictwa. W europejskich obchodach udział wzięli przedstawiciele 17 państw, którzy określili cztery główne cele mające przyczynić się do poprawy konkurencyjności europejskiego budownictwa. Po pierwsze – rozwijanie wspólnej polityki jakościowej m.in. poprzez poprawę jakości oraz przepisów dotyczących zatrudniania. Po drugie - to poprawa otoczenia regulującego, czyli prawnego, jak dostosowanie np. ram prawnych w zakresie zamówień publicznych, czy nieuczciwej konkurencji. Po trzecie – podniesienie rangi kształcenia oraz zdobywania praktyki poprzez np. podnoszenie kwalifikacji pracowników. Po czwarte – to wzmacnianie badań naukowych i prac rozwojowych, mających stymulować rozwój branży.

Jak zauważył A.R. Dobrucki 10,4% europejskiego PKB stanowi inwestowanie  w budownictwo. Około 7,6% ogólnego europejskiego zatrudnienia stanowi branża budowlana, zaś  30% osób zatrudnionych w przemyśle to budowlańcy.

Odnosząc się do polskiej sytuacji, prezes PIIB podkreślił, że wszystko  wskazuje na to, iż nadal będą poszukiwani inżynierowie – profesjonaliści. Firma Antal International, specjalizująca się w rekrutacji inżynierów, specjalistów i menedżerów dla branży budowlanej, przygotowała specjalny raport związany z zatrudnieniem, w którym kreśli optymistyczne plany. Pod koniec ubiegłego roku połowa pracodawców zapowiadała poszukiwanie inżynierów i specjalistów na średnie i wyższe stanowiska, natomiast podobna grupa deklarowała chęć zatrudnienia pracowników z tej grupy w ciągu kolejnych trzech miesięcy.  A.R. Dobrucki przedstawił również podstawowe zadania stojące przed naszym samorządem zawodowym w roku 2012 kładąc nacisk na intensyfikację szkoleń członków izby.

Andrzej Jaworski skarbnik PIIB omówił realizację budżetu PIIB za 2011 r. Następnie R. Dobrowolski poinformował  o terminach tegorocznych zjazdów okręgowych oraz sprawozdaniu KR za 2011 r. A.R. Dobrucki przedstawił także stan prac legislacyjnych  zmierzających do ograniczenia ilości zawodów regulowanych z 380 do ok. 140.

Podczas obrad Krajowa Rada przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Krajowej Rady z dnia 11 stycznia 2012 r., dotyczącej zawarcia umowy generalnej obowiązkowego ubezpieczenia OC członków izby z STU Ergo-Hestia S.A. Od stycznia 2012 r. nowa opłata dla członków z tego tytułu wynosi 83 zł i jest o 13 zł niższa od poprzedniej stawki.

Zaakceptowano także nadanie odznak honorowych PIIB dla  członków z izb: Zachodniopomorskiej, Podlaskiej, Opolskiej, Dolnośląskiej i Łódzkiej.
W obradach Krajowej Rady uczestniczyła Monika Majewska reprezentująca Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa