Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > O normach i usługach transgranicznych na Krajowej Radzie

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
O normach i usługach transgranicznych na Krajowej Radzie PDF Drukuj Email
piątek, 14 października 2011

12 października br. obradowała Krajowa Rada PIIB. Dyskutowano m.in. o usługach transgranicznych i związanymi z nimi kosztami, elektronicznym dostępnie do norm dla członków PIIB oraz o realizacji zjazdowych wniosków.

.

Obradom przewodniczył A.R. Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB. Po zatwierdzeniu porządku posiedzenia oraz przyjęciu protokołu z poprzedniego spotkania, Krystyna Korniak –Figa przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków omówiła realizację wniosków zgłoszonych przez delegatów na X Krajowym Zjeździe PIIB oraz wniosków z X okręgowych zjazdów skierowanych do X Krajowego Zjazdu i Krajowej Rady PIIB.

Następnie Jerzy Kotowski wiceprzewodniczący Mazowieckiej OIIB przedstawił problem odpłatności za rejestrację i tymczasowe członkostwo przez osoby świadczące usługi transgraniczne. Zauważył, że liczba spraw, jakimi zajmuje się mazowiecka izba wzrasta z roku na rok. W 2010 r. było ich 38, zaś w bieżącym już 54, z czego 48 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. We wszystkich przypadkach przeprowadzane są analizy składanych dokumentów i ponoszone koszty.   Stosownie do art. 41 pkt 1 ustawy samorządowej obowiązkiem członka izby jest regularne opłacanie składek członkowskich. Dlatego też członek izby, tymczasowo wpisany na listę członków ma obowiązek opłacania składek członkowskich – powiedział J. Kotowski. Stanowisko to poparł przewodniczący Wielkopolskiej OIIB Jerzy Stroński, podkreślając, że ponoszone przez samorząd koszty związane ze świadczeniem usług transgranicznych stanowią poważne obciążenie dla okręgowych funduszy izbowych.

Odmienne zdanie reprezentuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Witold Jurek, który w piśmie do Ministra Infrastruktury stwierdził, że przy świadczeniu usług transgranicznych organy nie powinny wymagać od wnioskodawców żadnych opłat. Wobec zaistniałej sytuacji, podczas posiedzenia został powołany zespół, który zajmie się wyjaśnieniem tej sprawy. W skład zespołu wchodzą: Zdzisław Binerowski (przewodniczący), Jerzy Stroński i Mieczysław Grodzki.

W dalszej części obrad Piotr Korczak przewodniczący zespołu ds. wdrożenia elektronicznego dostępu do norm dla członków PIIB omówił dotychczasową pracę zespołu oraz zaprezentował ofertę Podkarpackiej OIIB. Wywołała ona żywą dyskusję wśród uczestników posiedzenia, którzy chcieli poznać wiele szczegółów. Po burzliwiej wymianie opinii na ten temat Joanna Gieroba członek zespołu ds. wdrożenia dostępu do norm stwierdziła, że zespół wnikliwie przyjrzy się wszystkim zaproponowanym ofertom i dopiero wtedy przedstawi odpowiednie propozycje.   Inwestycja ta łączy się z bardzo wysokimi nakładami finansowymi, które będą pokrywane ze składek naszych członków i dlatego też ze wszech miar wymagana jest rozwaga – kontynuowała J. Gieroba.   Nie będziemy ustalać obligatoryjnych terminów wprowadzenia elektronicznego dostępu do norm i działać pochopnie.

Podczas obrad Andrzej Jaworski skarbnik PIIB omówił realizację budżetu za 9 miesięcy. Został także przyjęty terminarz zebrań Prezydium i Krajowej Rady w I półroczu 2012 r. oraz zatwierdzono przyszłoroczne wydatki PIIB na czasopismo „Inżynier Budownictwa”.

Stefan Czarniecki wiceprezes KR PIIB przedstawił przebieg XVIII już spotkania organizacji i związków budowlanych należących do Grupy Wyszehradzkiej, które w tym roku odbyło się we Wrocławiu w dniach 6-9 października. Tegoroczne spotkanie zostało przygotowane przez PZITB i PIIB. Podczas obrad przedyskutowano m.in. realizację ustaleń z XVII spotkania organizacji budowlanych w Zubercu oraz problemy z wzajemnym uznawaniem kwalifikacji w krajach Grupy V-4. Poinformowano o realizacji programu podniesienia bezpieczeństwa pracy w budownictwie w Polsce. Delegacje spotkały się z władzami Politechniki Wrocławskiej, na czele z rektorem prof. T. Więckowskim oraz dziekanami: Wydziału Budownictwa Lądowego, Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego. Uzgodniono, że kolejne spotkanie organizacji budowlanych Grupy V-4 odbędzie się w październiku 2012 r. na Węgrzech.

Dyrektor Biura Krajowego PIIB Andrzej Orczykowski poinformował, że w związku ze sprawą sądową wytoczoną przez Lubuskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa przeciwko PIIB o zasądzenie kwoty 350 tys. zł tytułem odszkodowania za nieruchomość przejętą i przekazaną bezprawnie okręgowej izbie w Gorzowie oraz zasądzenia kosztów procesu, sąd oddalił powództwo oraz zasądził od powoda, czyli LSIB z siedzibą w Zielonej Górze na rzecz PIIB 7,2 tys. zł z tytułu zwrotu kosztów procesu. A. Orczykowski powiadomił także uczestników posiedzenia, że 7 skarg na wynik głosowania na IX Krajowym Zjeździe PIIB Sąd Najwyższy ostatecznie oddalił.

Na koniec obrad zdecydowano o nadaniu odznak honorowych PIIB członkom Łódzkiej i Dolnośląskiej OIIB.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa