Posiedzenie Prezydium PIIB Drukuj
poniedziałek, 13 czerwca 2011

8 czerwca odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Poświęcone było głównie przygotowaniom do X Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, który odbędzie się w dn. 17-18 czerwca.

Obrady prowadził prezes Krajowej Rady Andrzej Roch Dobrucki. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium KR, sekretarz Izby Ryszard Dobrowolski omówił stan przygotowań do zbliżającego się X Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. Sekretarz podkreślił, że zgodnie z planem zostały wysłane wszystkie materiały zjazdowe dla delegatów i przygotowania przebiegają bez zakłóceń.

Zbigniew Kledyński, wiceprezes Krajowej Rady PIIB i zarazem przewodniczący Komisji Prawno   Regulaminowej omówił tegoroczne działania Komisji. Przewodniczący podkreślił, że poza swoją normalną pracą, od początku tego roku Komisja zajmowała się także m.in. problemem usytuowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i ich zastępców w strukturach naszego samorządu. Jednakże zmiany, które należałoby wprowadzić wiążą się ze zmianami w ustawie o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Komisja podejmowała także problem dotyczący powołania nowej specjalności ds. korozji i zajęła negatywne stanowisko w tej sprawie. Dyskutowano nad zagadnieniem związanym ze statusem biegłego sądowego i sprawą kompetencji osób będących biegłymi sądowymi. W kwietniu skierowano także do Adama Szejnfelda, przewodniczącego Komisji Przyjazne Państwo uwagi do nowelizacji ustawy Prawo budowlane.

Urszula Kieller-Zawisza rzecznik prasowy PIIB omówiła działania public relations podejmowane przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa. Rzecznik zwróciła uwagę nie tylko na bieżące kontakty z przedstawicielami mediów, ale odniosła się także do przekazu informacji drogą internetową. Zaakcentowała pozytywne zmiany, jakie dokonują się na stronach internetowych okręgowych izb oraz  zwróciła uwagę na rozwój i korzystne przemiany okręgowych biuletynów. U. Kieller-Zawisza omówiła również współpracę przedstawicieli Krajowej Rady PIIB oraz okręgowych izb z parlamentarzystami i przedstawicielami rządu, współdziałanie z samorządami reprezentującymi zawody zaufania publicznego oraz stowarzyszeniami naukowo-technicznymi.

Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej przedstawił informację dotyczącą tegorocznej wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, która rozpoczęła się 13 maja testem pisemnym. Przewodniczący zauważył, że dobiega ona już do końca i przebiega sprawnie. Podkreślił, że jako zasada została wprowadzona formuła zadawania osobom zdającym egzamin pytań z książki praktyki oraz przedłożonych projektów.

M. Płachecki zasygnalizował także problem uprawnień w poszczególnych specjalnościach i ich interpretacji. Dotyczy to głównie uprawnień w specjalności instalacji elektrycznych wydanych w latach 1975-1988 na mocy rozporządzenia z 1995 r.