Stowarzyszenia naukowo-techniczne w PIIB Drukuj
wtorek, 07 czerwca 2011

6 czerwca w sali konferencyjnej PIIB odbyło się cykliczne spotkanie A. R. Dobruckiego, prezesa Krajowej Rady z przewodniczącymi stowarzyszeń naukowo – technicznych.

Przedmiotem obrad był materiał przygotowany przez Komisję Prawno – Regulaminową PIIB (w załączniku) skierowany do Przewodniczącego Sejmowej Komisji „Przyjazne Państwo”. Zebrani zaaprobowali uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i zobowiązali się w terminie do końca czerwca br. nadesłać ewentualne uzupełnienia.

L. Szczygielski reprezentujący Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Meliorantów zwrócił uwagę na konieczność uporządkowania zakresów specjalności i specjalizacji.

W. Olechnowicz reprezentujący Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych domagał się m.in. organizowania kursów przygotowawczych do egzaminów na uprawnienia budowlane przez wszystkie stowarzyszenia i podpisania stosownego porozumienia. Zebrani stwierdzili, że zawarte w 2002 roku porozumienie dostatecznie reguluje ten problem.