Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Ważne sprawy izbowe PDF Drukuj Email
wtorek, 12 kwietnia 2011

Sprawozdania z pierwszego roku działalności III kadencji krajowych organów: Rady, Komisji Kwalifikacyjnej, Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej omawiano 6 kwietnia, podczas posiedzenia Prezydium Krajowej Rady PIIB. Przedstawiono także wyniki ankiety przeprowadzonej w 2010 r. wśród uczestników egzaminów na uprawnienia budowlane.

Obrady rozpoczął i prowadził Andrzej Dobrucki, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium Krajowej Rady PIIB, Ryszard Dobrowolski, sekretarz KR PIIB przedstawił sprawozdanie Krajowej Rady. W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na szkolenia. Podkreślił, że w 2010 r. udział w nich wzięło 25% członków naszego samorządu zawodowego, natomiast w 2009 r. – 30%. ‑ Należy zwrócić większą uwagę na tę formę podnoszenia kwalifikacji przez nasze koleżanki i kolegów – zauważył.

R. Dobrowolski zwrócił także uwagę, że o 20% wzrosła wielkość odszkodowań wypłaconych w ubiegłym roku w odniesieniu do roku 2009. Występująca większa szkodowość ma wpływ na wysokość stawki ubezpieczenia OC, proponowanej przez ubezpieczyciela. Obecnie wynosi ona 96 zł, poprzednio 80 zł.

Następnie Andrzej Jaworski, skarbnik Krajowej Rady omówił sprawozdanie finansowe KR, a Marian Płachecki przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zaprezentował działalność tej komisji w minionym roku. W swoim wystąpieniu zauważył, że w 2010 r. wpłynęło 5422 wnioski od osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień budowlanych w różnych specjalnościach. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonych egzaminów 4504 osoby uzyskały uprawnienia budowlane.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Krajowego Sądu Dyscyplinarnego przedstawił przewodniczący Gilbert Okulicz-Kozaryn. Zauważył, że w ubiegłym roku do Krajowego Sądu wpłynęły 22 sprawy, czyli o 4 mniej niż w 2009 r. Natomiast do okręgowych sądów dyscyplinarnych wpłynęło 198 spraw, aż o 33 więcej niż w roku poprzednim. Najczęstsze wykroczenia dotyczące odpowiedzialności zawodowej to niedbałe wykonywanie obowiązków z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji technicznej oraz wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z wydanymi decyzjami pozwolenia na budowę. Natomiast najczęstsze wykroczenia z odpowiedzialności dyscyplinarnej dotyczyły naruszenia zasad etyki zawodowej.

O działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mówił Waldemar Szleper, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Następnie Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawił ustalenia przeprowadzonej dotychczas kontroli funkcjonowania krajowych organów.

Wszystkie zaprezentowane podczas obrad sprawozdania dotyczące funkcjonowania krajowych organów w 2010 r. zostały przyjęte przez Prezydium KR PIIB.

Następnie Urszula Kieller-Zawisza, rzecznik prasowy PIIB oraz Andrzej Olękiewicz i Paweł Machała z firmy Pentor przedstawili wyniki ankiety przeprowadzonej w 2010 r. wśród uczestników egzaminów na uprawnienia budowlane. Ankieta dotyczyła programów nauczania realizowanych na polskich uczelniach technicznych. Udział w niej wzięło ponad 3700 osób. Uzyskane wyniki pozwoliły ocenić, na ile programy realizowane na uczelniach technicznych pomogły ich absolwentom, zmierzyć się z problemami zawodowymi oraz w funkcjonowaniu na rynku pracy.

Uczestniczący w badaniu przyznają, że zdobyte wykształcenie pomogło im w zdobyciu pracy, ale wskazują na szereg niedoskonałości w programach nauczania. Około 46% deklaruje, że realizowany program nie zawierał wszystkich treści koniecznych do podjęcia pracy w zawodzie. Największe braki zauważają w odniesieniu do wiedzy praktycznej, znajomości rynku pracy, zagadnień właściwych dla kadry kierowniczej oraz znajomości języków obcych. Około ¾ badanych twierdzi, że doświadczenia praktyczne powinny być stałym elementem kształcenia i najlepiej gdyby praktyki trwały 6 miesięcy (58%). Uważają, że w programach nauczania jest zbyt dużo treści ogólnych, więcej zaś powinno być wiedzy specjalistycznej. Zaprezentowane w badaniu opinie dotyczą w większości osób w grupie wiekowej 20-35 lat (83%), z wyższym wykształceniem magisterskim (88%) pracujących na etacie (85%). Raport końcowy przeprowadzonej ankiety został rozesłany do uczelni, których absolwenci brali udział w ankiecie.

W posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB uczestniczyła Monika Majewska z Ministerstwa Infrastruktury.


 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa