O polskiej gospodarce u Prezydenta RP Drukuj
czwartek, 04 listopada 2010

3 listopada z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i we współpracy z organizacjami gospodarczymi, w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie „Gospodarka konkurencyjnej Polski”, które  zainicjowało kolejne Forum Debaty Publicznej. W obradach uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, rządu, organizacji gospodarczych, samorządu terytorialnego i firm doradczych. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB.

Forum Debaty Publicznej jest formą konsultacji społecznych Prezydenta RP. Jego założeniem jest przygotowanie ewolucyjnych projektów reform, które w znaczący sposób zmodernizują państwo. Podczas obrad omawiano problemy dotyczące polityki rządu dla konkurencyjnej przedsiębiorczości, przedstawiono prywatyzację jako szansę dla wzmocnienia konkurencyjności naszej gospodarki oraz zaprezentowano wizję konkurencyjnej Polski. Forum Debaty Publicznej jest formą konsultacji społecznych Prezydenta. Jego założeniem jest przygotowanie ewolucyjnych projektów reform, które w znaczący sposób zmodernizują państwo.

Bronisław Komorowski, Prezydent RP  zaapelował też do uczestników o wskazanie najważniejszych obszarów niezbędnych reform polskiej gospodarki, a następnie wspólnej debaty nad kierunkami tych reform.

Żródło: KPRP