Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Krajowa Rada obradowała PDF Drukuj Email
poniedziałek, 18 października 2010

13 października obradowała Krajowa Rada PIIB. Podczas posiedzenia omówiono m.in. realizację wniosków zgłoszonych na IX Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB, przyjęto terminarz działań przygotowawczych do X Krajowego Zjazdu PIIB.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, Krystyna Korniak – Figa przewodnicząca Komisji Wnioskowej omówiła realizację wniosków zgłoszonych na IX Krajowym Zjeździe PIIB. Przewodnicząca poinformowała także, że odbyły się już dwa posiedzenia komisji, podczas których wybrano m.in. wiceprzewodniczącego Komisji Wnioskowej – Piotra Korczaka i sekretarza – Jerzego Putkiewicza.

Prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki  omówił działania podjęte przez  PIIB w związku z propozycją klubu parlamentarnego PiS odnoszącą się do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Nadmienił także, że Stała Konferencja Prezesów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego wyraża stanowczy sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów przygotowanego przez członków klubu parlamentarnego  PiS, jako zmierzający do unicestwienia naszych samorządów zawodowych.

Ryszard Dobrowolski, sekretarz KR przedstawił terminarz działań przygotowawczych do X Krajowego Zjazdu PIIB. Zgodnie z nim Zjazd odbędzie się  w dn. 17-18 czerwca 2011 r. Uczestnicy spotkania zaakceptowali zaproponowany program. Podczas obrad zebrani zdecydowali także o zmianie nazwy Komisji Ustawicznego Kształcenia na Komisję Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego oraz zatwierdzili wydatki, jakie będą ponoszone przez PIIB na czasopismo „Inżynier Budownictwa”.

Podczas obrad uchylono uchwałę Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dn. 17 września br. podtrzymującą stanowiska zawarte w uchylonych przez Krajową Radę uchwałach Rady PDK OIIB dotyczące przebiegu IX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego PIIB. Podczas posiedzenia w dn. 1 września KR uznała, że Okręgowa Rada nie ma kompetencji do kwestionowania uchwał Krajowego Zjazdu, ani oceny ich zgodności z prawem. Okręgowa Rada obowiązana natomiast jest do stosowania uchwał podejmowanych przez Krajowy Zjazd, jako najwyższego organu władzy samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Podczas posiedzenia w dn. 17 września br. Okręgowa Rada Podkarpackiej Izby podtrzymała jednak swoje stanowisko w uchylonych przez KR PIIB uchwałach i wystąpiła do KR o wycofanie uchwały uchylającej. Członkowie Krajowej Rady PIIB nie zgodzili się jednak z propozycją Okręgowej Rady.

Zebrani na sali nie ukrywali niezadowolenia w związku z ponownym rozpatrywaniem tej sprawy. Zbigniew Detyna, przewodniczący Podkarpackiej OIIB podkreślił, że uchwała była podejmowana przez Okręgową Radę, która jest ciałem kolegialnym i zawsze będzie reprezentował jej stanowisko. Na płynące z sali uwagi dotyczące podważania obowiązującego prawa, przewodniczący Podkarpackiej OIIB zobowiązał się, że przekaże uwagi członkom Okręgowej Rady.

Następnie J. Stroński poinformował, że na przyszłorocznej Budmie, którą zaplanowano w dn. 11-14 stycznia 2011 r. Dni Inżyniera Budownictwa odbędą się w dn. 11 i 12 stycznia. Pierwszy dzień będzie poświęcony Eurokodom, zaś drugi budownictwu popowodziowemu.  Na koniec spotkania prezes A. R. Dobrucki poinformował, że doszło do zmian w składzie Rad: Programowej i Nadzorczej naszego wydawnictwa „Inżynier Budownictwa”. Na czele Rady Programowej stanął teraz Stefan Czarniecki (wcześniej był Zbysław Kałkowski), natomiast w Radzie Nadzorczej ster objął Zbigniew Grabowski.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa