XX - lecie Izby Projektowania Budowlanego Drukuj
poniedziałek, 28 czerwca 2010

W dn. 24-25 czerwca 2010 r. odbyła się w Józefowie XIII Konferencja Izby Projektowania Budowlanego pt. „Przygotowanie inwestycji budowlanych” w ramach obchodów XX-lecia funkcjonowania IPB. W dn. 24 czerwca obradowało także Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze IPB, na którym wybrano prezesa Izby Projektowania Budowlanego na kadencję 2010-2013 i został nim Ksawery Krasowski, członek Krajowej Rady PIIB.

Podczas XIII Konferencji IPB wygłoszono pięć referatów dotyczących m.in. uwarunkowań wykorzystania środków Unii Europejskiej na inwestycje infrastrukturalne oraz zamierzenia inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową. A. Kowalewski – przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej omówił wyjściowe warunki sprawnego inwestowania. Natomiast działanie środowiska dotyczące zamówień publicznych w obszarze prac projektowych przedstawił Kazimierz Staśkiewicz, członek Prezydium Rady IPB. Nie zabrakło także tematów dotyczących odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego oraz projektowania w odniesieniu do bezpieczeństwa budowy.
Podczas uroczystej konferencji w części dotyczącej obchodów XX lecia wręczono odznaczenia państwowe i odznaki honorowe Ministerstwa Infrastruktury zasłużonym pracownikom, firm członkowskich Izby Projektowania Budowlanego. Siedem firm uzyskało wyróżnienia IPB w konkursie „Najlepsza Firma Projektowa w Polsce w latach 1990-2010”, nadane przez Kapitułę, której przewodniczył prof. Zbigniew Grabowski – Prezes Honorowy PIIB. Tytuł „Menadżera Projektowania 20-lecia” nadano 7 osobom, reprezentującym firmy projektowe z różnych branż z całego kraju, natomiast tytuł „Projekt Inżynierski 20-lecia” otrzymał zespół Biura Projektów „Metroprojekt” wraz z podwykonawcami za kompleksowy projekt I linii Metra w Warszawie. Dziesięciu projektantom firm członkowskich nadano tytuł „Projektant 20-lecia”.

W uroczystości udział wzięli: poseł RP   Janusz Piechociński, Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński, zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – Andrzej Urban, zastępca Głównego Inspektora Pracy   Marian Liwo. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki, który przekazał gratulacje i odpowiedni adres.