Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB PDF Drukuj Email
sobota, 03 lipca 2010

W dn. 18-19 czerwca 2010 r. obradował  IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie jego obrad podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2009 i wybrano nowe władze PIIB na trzecią kadencję.

.

 

Na IX Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB przybyło 186 delegatów reprezentujących 16 izb okręgowych. W Zjeździe udział wzięli także przedstawiciele administracji państwowej, zagranicznych organizacji zrzeszających inżynierów budownictwa oraz delegacje zaprzyjaźnionych stowarzyszeń naukowo-technicznych. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: posłowie RP Janusz Piechociński i Wiesław Szczepański, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Olgierd Dziekoński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – Robert Dziwiński, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich – Jerzy Grochulski, Sekretarz Generalny NOT – Jerzy Gumiński, Przewodniczący Kongresu Budownictwa – Roman Nowicki. Na Zjazd przybyły także zagraniczne delegacje z zaprzyjaźnionych samorządów inżynierskich. Słowacką Izbę reprezentował D. Majduch i V. Mozgay, Bułgarską Izbę Inżynierów – N. Kirkova-Hadjo i T. Tuzharov oraz Hiszpańską Izbę Inżynierów i Portowców – J. Granero Megias. W obradach uczestniczyli również przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Poseł J. Piechociński podkreślił w swoim wystąpieniu, jak ważna jest współpraca z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa, zwłaszcza w procesie legislacji.   Atmosfera społecznego dialogu jest niezbędna dla sprawnego funkcjonowania państwa   mówił poseł. Zaakcentował chęć dalszej współpracy z izbą inżynierów i zauważył, że nie można nadmiernymi regulacjami wpływać na funkcjonowanie samorządów zawodowych. Podziękował także prof. Z. Grabowskiemu, prezesowi PIIB w dwóch minionych kadencjach, za konstruktywną i owocną współpracę. W podobnym tonie wypowiedział się poseł Wiesław Szczepański, podkreślając, że samorząd zawodowy inżynierów budownictwa swoją dotychczasową działalnością udowodnił, że jego funkcjonowanie jest niezbędne w demokratycznym państwie.

Za wypracowany model współpracy dziękował także Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Zauważył, że działalność PIIB pokazuje, że jest samorządem otwartym i reagującym na społeczne potrzeby, czego przykładem może być zachowanie inżynierów podczas tegorocznej powodzi, kiedy członkowie samorządu zawodowego inżynierów zgłaszali się i pomagali przy ocenach technicznych uszkodzonych budynków. PIIB wydała także w ekspresowym tempie specjalny poradnik: „Jak postępować po powodzi?”, w którym zamieszczono ważne i praktyczne informacje, jak poradzić sobie w tej trudnej sytuacji. Poradnik został rozesłany do wszystkich gmin dotkniętych powodzią (600) i 1900, gdzie powodzi nie było.

- Dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę. Liczę, że również w przyszłości będzie ona szczera, krytyczna i rzeczowa   powiedział podczas zjazdu Podsekretarz Stanu Olgierd Dziekoński.   Chciałbym, abyście Państwo nadal postrzegali resort infrastruktury jako instytucję służebną wobec budownictwa – dodał. Zaapelował również do członków Izby, aby jako eksperci, aktywnie włączali się do dyskusji na temat proponowanych projektów zmian aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem budownictwa i uczestniczyli w tworzeniu nowych.

Przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz zaprzyjaźnionych samorządów zawodowych podkreślali, że po 8 latach działalności udało się inżynierom i technikom stworzyć potężny, dobrze zorganizowany samorząd. D. Majduch, przewodniczący Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa podziękował za dotychczasową współpracę oraz przekazał dla prof. Z. Grabowskiego pamiątkowy medal.

W czasie pierwszego dnia obrad PIIB dokonano podsumowania działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2009 r., przedstawiono i zatwierdzono sprawozdania wszystkich krajowych organów Izby oraz udzielono absolutorium Krajowej Radzie PIIB.

Ważnym wydarzeniem tego dnia obrad był wybór nowych władz PIIB na III kadencję przypadającą na lata 2010-2014 r. W ich wyniku prezesem Krajowej Rady PIIB na kadencję 2010-2014 wybrany został Andrzej Roch Dobrucki. Stanowisko przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej objął Tadeusz Durak. Pracom Krajowego Sądu Dyscyplinarnego będzie przewodniczył  Gilbert Okulicz-Kozaryn, natomiast na przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wybrano Mariana Płacheckiego.

Drugi dzień Zjazdu rozpoczęto od wręczenia złotych i srebrnych odznak honorowych PIIB zasłużonym działaczom samorządu inżynierskiego. Następnie wybrano składy osobowe organów Krajowych PIIB (Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej), zatwierdzono budżet na rok 2011 oraz przyjęto program działań PIIB w kadencji 2010-2014.
W czasie obrad drugiego dnia przyjęto także uchwałę nadającą prof. Z. Grabowskiemu tytuł Honorowego Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa