Nasza pomoc jest niezbędna! Drukuj
poniedziałek, 24 maja 2010

Wobec żywiołu, jaki dotknął nasz kraj, niezbędny jest udział naszych członków w oszacowaniu szkód, jakie wyrządziła powódź.

Zwracamy się do przewodniczących okręgowych rad, w których powódź wyrządziła szkody, aby nawiązali kontakt z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego i skierowali do tych czynności odpowiednią liczbę fachowców.

.

W województwach bezpośrednio niedotkniętych powodzią, prosimy o zmobilizowanie ochotników i nawiązanie kontaktu z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, który skieruje naszą pomoc, tam gdzie występują największe potrzeby.

Nasz udział w opisanych wyżej czynnościach jest społeczny. Jako inżynierowie budownictwa czujemy się zobowiązani do wszelkich działań służących naszemu krajowi. Szczególnie nasze działanie jest niezbędne, gdy kraj stanął w potrzebie.