Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Ważne sprawy izbowe PDF Drukuj Email
poniedziałek, 22 marca 2010

Ważne sprawy izboweW dn. 17 marca br. członkowie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa spotkali się na kolejnych w tym roku obradach. W posiedzeniu uczestniczył Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

W swoim wystąpieniu R. Dziwiński przedstawił obecną sytuację dotyczącą struktur nadzoru budowlanego i projekty zmian ich funkcjonowania. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zauważył, że planowana jest konsolidacja 11 służb i inspekcji działających w kraju, w tym nadzoru budowlanego, aby ograniczyć wydatki ponoszone na administrację. Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego zostałyby włączone w struktury urzędów wojewódzkich. Cięcia ponoszonych kosztów mają dotyczyć ograniczenia liczby etatów, tzw. obsługowych, czyli zajmujących się m.in. sprawami finansowymi i kadrowymi. Jak podkreślił Dziwiński zmiany te nie przyniosą wielkich oszczędności biorąc pod uwagę nakłady, jakie trzeba będzie ponieść przy wprowadzaniu tych zmian. Główny Inspektor podkreślił, że przeprowadzona w 1999 r. reforma administracyjna kraju pojawiła się po to, aby oddzielić funkcję stanowienia prawa od kontroli, a teraz powraca się do tego.

Inspektorzy nadzoru budowlanego współpracują z przedstawicielami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na różnych etapach organizacji oraz kontroli procesu budowlanego. Dlatego też Rada Krajowa PIIB doceniając dotychczasowe relacje przyjęła podczas obrad stanowisko w sprawie projektu założeń do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej, w którym wnosi o zaniechanie działań zmierzających do reorganizacji, a faktycznie likwidacji, wojewódzkich struktur nadzoru budowlanego. (Stanowisko w pełnej wersji publikujemy obok artykułu)

Uczestnicy obrad Krajowej Rady minutą ciszy uczcili także pamięć zmarłego kolegi Jacka Skarżewskiego, członka założyciela i aktywnego działacza naszego samorządu.

Ważne sprawy izboweNastępnie Janusz Rymsza, sekretarz KR PIIB omówił spotkanie z przedstawicielami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, w którym udział wzięli także członkowie Izby Projektowania Budowlanego oraz  jednostek pozarządowych poświęcone problemowi wprowadzania eurokodów, czyli norm europejskich do Polski. W czasie obrad przedstawiciele PKN podkreślali, że po 1 kwietnia wszystkie polskie normy pozostające w kolizji z normami europejskimi, tzw. eurokodami zostaną wycofane ze zbioru Polskich Norm. Z kolei zaś obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury dopuszcza je do stosowania. Przedstawiciele PKN stwierdzali także, że wprawdzie normy zostaną wycofane, ale nadal można je stosować i będą dostępne w ich bibliotece.

J. Rymsza stwierdził, że zaistniała sytuacja jest bardzo trudno dla projektantów i uniemożliwia im pracę. Prof. Z. Grabowski dodał, że normy europejskie powinny być wyposażone w załączniki krajowe, a wielu przypadkach takich jeszcze brakuje. Temat eurokodów przybliżył także dr Stanisław Zieleniewski z GUNB. Powiedział, że nie ma szans na opóźnienie wprowadzenia eurokodów do Polski. Podkreślił także, że normy wycofane można stosować zgodnie z polskimi przepisami, jednak dobrze aby PKN i Ministerstwo Infrastruktury zajęły oficjalne stanowisko w tej sprawie.
W czasie dyskusji uczestnicy spotkania zdecydowali, że Krajowa Rada wystosuje do Ministerstwa Infrastruktury pismo przedstawiające obecną sytuację dotyczącą eurokodów i zwróci się z prośbą podjęcia właściwych kroków mających zapobiec niepotrzebnym zawirowaniom w działalności inwestycyjno-budowlanej.

Podczas marcowych obrad Stefan Wójcik przedstawił pracę zespołu, który miał wybrać ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej dla inżynierów skupionych w Izbie. Przewodniczący zespołu szczegółowo omówił pracę nad ustaleniami warunków umowy generalnej z firmą STU Hestia S.A., która została wybrana jako ubezpieczyciel. Poruszono m.in. sprawy związane z ubezpieczeniem dodatkowym oraz obsługą umowy. Zebrani podjęli uchwałę w zakresie prowadzenia dalszych prac dotyczących ubezpieczenia z firmą STU Hestia w zakresie OC w latach 2011-2014 oraz upoważnili Prezesa KR PIIB i Skarbnika PIIB do podpisania umowy.

Ważne sprawy izboweNastępnie J. Rymsza omówił przebieg zakończonych w styczniu okręgowych zebrań obwodowych, przed czekającymi nas okręgowymi zjazdami sprawozdawczo-wyborczymi. Najwyższą średnią frekwencję odnotowano w izbie dolnośląskiej (prawie 16%), wysoką w izbie świętokrzyskiej (niecałe 13%), podkarpackiej (12,39%), zachodniopomorskiej (12%) i warmińsko-mazurskiej (prawie 11,5%). Średnio ok. 40% delegatów stanowią osoby wybrane po raz pierwszy. Podczas wszystkich obwodowych zebrań wybrano 2393 delegatów na okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze. Sekretarz KR PIIB przedstawił także terminy zjazdów okręgowych wszystkich 16 OIIB.

W czasie obrad podjęto także uchwałę w sprawie nowego składu Komisji Wnioskowej, na podstawie której Jacka Skarżewskiego zastąpi Janina Ferenc.

Kazimierz Szulborski, przewodniczący KKK omówił XXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, które odbyły się w Szczyrku w dn. 10-13 marca br. W tym roku poświęcone one były nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym, materiałowym i technologicznym konstrukcji żelbetowych. Profesor podkreśli profesjonalne przygotowanie imprezy przez organizatorów – Oddział PZITB w Gliwicach we współpracy z Oddziałami PZITB w: Bielsku Białej, Krakowie i Katowicach. Docenił także atrakcyjność wygłaszanych referatów oraz możliwość wymiany opinii z przedstawicielami różnych środowisk. W czasie konferencji odbyło się także posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z przewodniczącymi Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych.

W czasie marcowego posiedzenia KR PIIB, Andrzej Jaworski, skarbnik omówił także wykonanie budżetu za rok 2009 oraz przyjęto uchwały nadające członkom PIIB   Honorowe Odznaki PIIB.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa