Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Ważne sprawy izbowe PDF Drukuj Email
środa, 10 lutego 2010

Ważne sprawy izbowePierwsze w tym roku posiedzenie Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się w dniu 27 stycznia. Rozpoczęło się od omówienia przebiegu obwodowych zebrań wyborczych w izbach okręgowych. Informację tę zaprezentował Janusz Rymsza, sekretarz Krajowej Rady PIIB.

We wszystkich izbach okręgowych dobiegły one już końca. Zapraszano od 235 (izba zachodniopomorska) do 1790 (izba śląska) osób na spotkanie. Różnie kształtowała się także przeciętna frekwencja zebrań obwodowych w każdej z izb okręgowych. Najwyższą odnotowano w izbie zachodniopomorskiej, najniższą w izbie mazowieckiej. Od marca rozpoczynają się okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze. Pierwszy zaplanowano w izbie wielkopolskiej (23 marca), natomiast większość odbędzie się w pierwszej dekadzie kwietnia, zaś do końca tego miesiąca zostaną zorganizowane wszystkie okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze. W czasie ich obrad zostanie wybranych 195 delegatów na Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który zaplanowano w dn. 18-19 czerwca br.

Podczas pierwszego posiedzenia w tym roku zatwierdzono schemat organizacyjny Krajowego Biura PIIB na rok 2010 r. Następnie Piotr Korczak przedstawił informację o stanie realizacji wniosków skierowanych przez VIII Krajowy Zjazd PIIB do Krajowej Rady. Szczególną uwagę zwrócono na wniosek nr 11 dotyczący umożliwienia członkom Izby dostępu do elektronicznej wersji Polskich Norm. W rozliczeniu kosztów zakupu właściwego systemu uczestniczyłyby okręgowe izby. Ponieważ wiąże się to ze sporymi wydatkami, wymagane jest przeprowadzenie szczegółowej analizy ekonomicznej. Obecnie członkowie Izby mają dostęp do Polskich Norm w siedzibach izb okręgowych oraz ich biurach zamiejscowych. Prof. Zbigniew Grabowski zobowiązał się podjąć próbę negocjacji z przedstawicielami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Ważne sprawy izbowePrezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Grabowski omówił także przebieg spotkania z przedsiębiorcami budowlanymi w sprawie kształcenia kadr dla budownictwa, w którym uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podkreślił, że reprezentacje wiodących firm budowlanych zainteresowane są wydłużeniem czasu praktyk studenckich do 6 miesięcy, jednak brak z ich strony chęci do pokrywania kosztów. Woleliby, aby środki pochodziły z kasy państwowej. Natomiast MNiSW nie ma funduszy na ten cel. Przedsiębiorcy poparli stanowisko izby, aby edukacja inżynierska przebiegała cyklem: 8 semestrów studia inżynierskie i 4 semestry studia magisterskie. Prezes Grabowski przypomniał, że w ramach realizacji wniosków po Konferencji Krynickiej odbyły się także spotkania z dziekanami wyższych uczelni technicznych w kraju, podczas których omawiano tematy związane z nowoczesnym i profesjonalnym kształceniem kadr dla budownictwa.

Profesor Z. Grabowski odniósł się również do zaprezentowanego w czasopiśmie: „Zawód: Architekt” stanowiska Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącego nadawania uprawnień inżynierom budownictwa i technikom, jakie to rozwiązanie przedstawiła PIIB wraz z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa. Zaproponowane przez Izbę Architektów rozwiązania dotyczące m.in. likwidacji ograniczonych uprawnień budowlanych i zmian strukturalnych przynależności do samorządu są nie do przyjęcia, ponieważ uniemożliwiają egzekwowanie odpowiedzialności zawodowej.

Jak zauważył prezes Krajowej Rady czekają nas także prace związane z poprawianiem zapisów w dyrektywie unijnej dotyczące uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych.

Ważne sprawy izbowePodczas styczniowego spotkania przedstawiono również pracę zespołu, który miał dokonać przeglądu ofert ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych. Stefan Wójcik, przewodniczący zespołu stwierdził, że w wyniku przeprowadzonych wraz z brokerem PIIB – Hanzą Brokers Sp. z o.o. analiz, do ostatecznej oceny zakwalifikowano dwie firmy: STU Hestia S.A. i T.U. Allianz Polska S.A. Po dodatkowej weryfikacji i dyskusji Krajowa Rada zatwierdziła firmę STU Hestia S.A. jako ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej członków PIIB.

Jerzy Stroński, przewodniczący Wielkopolskiej OIIB, zreferował obchody Dni Inżyniera Budownictwa na tegorocznych targach budowlanych BUDMA w Poznaniu. Wśród gości, którzy uczestniczyli w obchodach tych dni byli m.in. posłowie: J. Piechociński i W. Szczepański, Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Infrastruktury: O. Dziekoński i P. Styczeń, Prezes Zarządu MTP A. Byrt, przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych, samorządu inżynierskiego, środowisk naukowych. Dni Inżyniera Budownictwa zorganizowane przez Wielkopolską OIIB pod patronatem PIIB poświęcone były inwestycjom drogowym uwzględniającym wymagania ochrony środowiska.

Sporo emocji wśród uczestników posiedzenia Krajowej Rady wzbudziło wystąpienie Stefana Czarnieckiego. Przewodniczący Śląskiej OIIB przedstawił sytuację, jaka zaistniała podczas modernizacji Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Od prawie trzech lat projektanci modernizacji stadionu zgodnie z koncepcją „Saturn 2005”próbują udowodnić, że ich pomysł zadaszenia chorzowskiego stadionu, był w pełni bezpieczny. Oddalenie tego projektu na podstawie ekspertyz wykonanych przez przedstawicieli Politechniki Wrocławskiej i Krakowskiej nie powinno mieć miejsca. Potwierdza to ostatnia ekspertyza wykonana przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Na powrót do realizacji projektu „Saturn 2005” jest już za późno, gdyż prace na stadionie przebiegają obecnie zgodnie z nowym projektem i niektórych faktów, które zaistniały w międzyczasie, zmienić nie można. Dach autorstwa katowickich projektantów został odrzucony, oni zaś zostali pozbawieni satysfakcji z realizacji tak prestiżowej inwestycji.

Ważne sprawy izboweProjektanci zwrócili się o pomoc do okręgowego rzecznika Śląskiej OIIB, który skierował według właściwości sprawę do rozpatrzenia przez rzeczników izb: dolnośląskiej i małopolskiej. Postępowanie w izbie dolnośląskiej zostało umorzone. Rzecznik małopolskiej natomiast skierował sprawę do sądu dyscyplinarnego, gdzie została także umorzona.

– Zarówno Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej, jak i Okręgowe Sądy Dyscyplinarne, zrobili wszystko w ramach swoich możliwości i wszystkie procedury z ich strony zostały zachowane – podkreślał Andrzej Bratkowski, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Mecenas Jolanta Szewczyk stwierdziła, że wprawdzie sprawa toczy się już od prawie 3 lat, jednak ani Okręgowe Sądy Dyscyplinarne, ani Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej nie mogli postąpić inaczej, gdyż inżynierowie nie skarżyli wykonanych ekspertyz, ale złożyli doniesienie do rzeczników o to, że były rozpowszechniane niewłaściwe informacje na temat ich osób i dotyczyły naruszenia zasad etyki zawodowej. Rzecznicy odpowiedzialności zawodowej stwierdzili natomiast, że zasady nie zostały naruszone i umorzyli postępowanie. Obecnie zaistniały nowe okoliczności, a jest nimi nowa ekspertyza Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, i można podjąć stosowne kroki. Natomiast, jeśli zostały naruszone dobra osobiste projektantów, to w oparciu o Kodeks cywilny mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

– Jest to przykład nagannego zachowania – zauważył prof. Zbigniew Grabowski. – Spór dotyczy naszych członków, gdyż zarówno projektanci, jak i eksperci są członkami Izby.

Podobnego zdania byli wszyscy zebrani, którzy podkreślali, że samorząd zawodowy nie może pozostawać obojętny w takiej sytuacji.

Podczas styczniowego posiedzenia Krajowej Rady podjęto także uchwały o przekazaniu rocznej składki na rzecz Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa oraz nadania odznak honorowych PIIB.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa