Rok 2009 na rynku budowlanym Drukuj
środa, 06 stycznia 2010

Rok 2009 na rynku budowlanym- Kryzysu w budownictwie w 2009 r. nie ma, ale oczekiwania wzrostu były znacznie większe - mówiła prof. Zofia Bolkowska podczas konferencji „Monitoring rynku budowlanego”.

Prof. Z. Bolkowska zaprezentowała wyniki prowadzonego cyklicznie badania koniunktury w budownictwie. Wnioski obejmują dane na temat stanu gospodarki do listopada 2009 r. Według nich początek minionego roku był słaby w budownictwie, ponieważ w pierwszym półroczu produkcja budowlana była wyższa tylko o 1,4%. Wprawdzie produkcja nie spadała, ale poziom jej daleki był od oczekiwań. Zmiana sytuacji nastąpiła w III kwartale, kiedy produkcja budowlana wzrosła o ponad 8%. W listopadzie produkcja budowlana była wyższa o 9,9%,  ale niższa niż w październiku. Po 11 miesiącach wzrost wynosił 4%, a łącznie z zakładami małymi 5,8%. Wzrost był niższy od oczekiwanego, mimo że wysoko wzrastała realizacja robót infrastrukturalnych.

Zdaniem prof. Z. Bolkowskiej, potwierdzają się wcześniejsze oceny, że budownictwo infrastrukturalne jest szansą na przyśpieszenie wzrostu całego sektora. Wzrost w listopadzie 2009 r. do listopada roku poprzedniego wyniósł odpowiednio: w inżynierii lądowo-wodnej o plus 23,5%, zaś w sektorze wznoszenia budynków o plus 5,3%.  Spadek nastąpił w robotach specjalistycznych o minus 3,8%.

Rok 2009 na rynku budowlanymWedług zaprezentowanej prognozy dotyczącej tendencji w budownictwie w latach 2010 – 2011 (przy założeniu, że rok 2009 jest już „przesądzony” ze wzrostem około 5%), budownictwo infrastrukturalne podobnie, jak w 2009 r. również w najbliższych latach może i powinno wzrastać. Zadecyduje to o sytuacji całego sektora (nie tylko ze względu na dominujący udział, ale też na szanse rozwoju). Budownictwo niemieszkalne (usługowe) nie wzrasta i ta tendencja zmieni się, jeżeli „wrócą” na rynek budowlany inwestorzy zagraniczni. W budownictwie mieszkaniowym liczba mieszkań oddanych do użytku w 2009 r. może przekroczyć (nieznacznie) rekordowy poziom z 2008 r. Regres przesunie się na lata 2010 - 2011, ale może być łagodniejszy od przewidywanego poprzednio.

Źródło: MI