Sąd Dyscyplinarny i Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej w Spale Drukuj
wtorek, 10 listopada 2009

Sąd Dyscyplinarny i Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej w Spale W dn. 6-7. 11. 2009 r. odbyło się w Spale spotkanie Przewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych i Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej z przedstawicielami organów krajowych. W spotkaniu udział wzięła Agnieszka Jońca, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i Aleksander Nowak, Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

Przedstawiciele Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych i Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym trybu postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej. Przeprowadzili je: mecenas Jolanta Szewczyk i mecenas Krzysztof Zając.
Uczestnicy szkolenia mogli także skorzystać z konsultacji z prawnikami krajowych organów oraz wymienić uwagi dotyczące spraw, z jakimi spotykają się w swoich okręgach.