Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Zespół ds.grupowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa

 

Komisje i zespoły

Komisja Medalu Honorowego
Komisja Współpracy z Zagranicą
Komisja Prawno-Regulaminowa
Komisja Wnioskowa
Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi
Komisja ds. Etyki
Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Komisja ds. komunikacji społecznej
Zespół ds. funduszu spójności
Zespół ds. BIM
Zespół ds. przebudowy budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB
Zespół ds. organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy V4
Zespół ds. "Inżyniera Budownictwa"
Zespół ds.grupowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa
Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie
Uchwała nr 22/R/2019 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw grupowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa PDF Drukuj Email
piątek, 10 stycznia 2020

Uchwała nr 22/R/2019

Krajowej Rady

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw grupowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa

Na podstawie § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa, zwany dalej „Zespołem” w następującym składzie:

1) Ewa Bosy - przewodnicząca,

2) Andrzej Jaworski,

3) Dariusz Karolak,

4) Janusz Szczepański,

§ 2.

  1. Celem Zespołu jest rekomendowanie Krajowej Radzie PIIB ubezpieczyciela grupowego ubezpieczenia OC członków PIIB w latach 2021-2024.
  2. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:
  1. ocena dotychczasowej szkodowości w przebiegu umowy z ubezpieczycielem do roku 2019,
  2. ocena przedmiotu i zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
  3. negocjowanie wysokości składek w zakresie ubezpieczenia podstawowego i ubezpieczeń dodatkowych,
  4. przedstawienie rekomendacji Krajowej Radzie PIIB, która będzie stanowiła podstawę do zawarcia umowy generalnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2021-2024,
  5. przygotowanie projektu umowy generalnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3.

1. Przewodnicząca Zespołu kieruje pracami Zespołu.

2. W razie konieczności zasięgnięcia opinii specjalistycznych Przewodnicząca Zespołu może zapraszać inne osoby do udziału w jego pracach.

 

 

§ 4.

Spotkania Zespołu odbywać się będą w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a w szczególnych przypadkach za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.

§ 5.

Obsługę prawną i organizacyjną Zespołu zapewnia Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 6.

Zespół ulega rozwiązaniu z dniem zawarcia umowy generalnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2021-2024.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa