Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Komisje i zespoły

Komisja Medalu Honorowego
Komisja Współpracy z Zagranicą
Komisja Prawno-Regulaminowa
Komisja Wnioskowa
Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi
Komisja ds. Etyki
Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Komisja ds. komunikacji społecznej
Zespół ds. funduszu spójności
Zespół ds. BIM
Zespół ds. przebudowy budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB
Zespół ds. organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy V4
Zespół ds. "Inżyniera Budownictwa"
Zespół ds.grupowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa
Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie
PDF Drukuj Email

Zespół ds. BIM

 

Uchwałą nr 23 Krajowej Rady PIIB z dnia 5 września 2018 r. został powołany Zespół ds. BIM.

 

Skład Zespołu

 1. Zachodniopomorska OIIB - BOBKIEWICZ Jan – przewodniczący
 2. Dolnośląska OIIB - ROTTER Ryszard
 3. Kujawsko-Pomorska OIIB - GÓRECKI Jarosław
 4. Lubelska OIIB - ADAMCZYK Jerzy
 5. Lubuska OIIB - JUSZCZYK Artur
 6. Łódzka OIIB - MISZCZAK Jakub
 7. Małopolska OIIB - BEREZA Wiesław
 8. Mazowiecka OIIB - OPOKA Daniel
 9. Opolska OIIB - RESPONDEK Robert
 10. Podkarpacka OIIB - BARAN Wiesław
 11. Podlaska OIIB - KŁOKOWSKI Mariusz
 12. Pomorska OIIB - ZIMNIAK Piotr
 13. Śląska OIIB - KLIKOWICZ Piotr
 14. Świętokrzyska OIIB - SOBAŃSKA Wiesława
 15. Warmińsko-Mazurska OIIB - ZABIELSKI Jacek
 16. Wielkopolska OIIB - GORGOLEWSKI Łukasz
 17. Zachodniopomorska OIIB - ŻBIKOWSKI Andrzej
   

Uchwała nr 9/R/19
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 4 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. BIM.

 
Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) oraz § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.

W uchwale  nr 23/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. BIM wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Mazowiecka OIIB Tomasz Piotrowski”.

 

2) w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcję Przewodniczącego Zespołu będzie pełnił kol. Tomasz Piotrowski.”,

 

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji zadania, o którym mowa w § 2, ustala się na 31 grudnia 2019 r.”.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uchwała nr 19/R/19

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. BIM.

 

 

Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) oraz § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Na wniosek Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w uchwale 
nr 23/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. BIM wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

 

„10. Podkarpacka OIIB - Jan Kuczałek”.

 

2) w § 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

 

 „17. Zachodniopomorska OIIB – Grzegorz Siemiński”.

§ 2.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa