Uchwała nr 6/R/08 Krajowej Rady PIIB z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
środa, 28 maja 2008

Uchwała nr 6/R/08

 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

§ 1.

Krajowa Rada przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

ZŁOTĄ:

- na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej IIB
Panu Kazimierzowi Badowskiemu                                           MAZ/WM/7262/01
Panu Mieczysławowi Grodzkiemu                                            MAZ/BO/6060/01
Panu Jerzemu Kotowskiemu                                                     MAZ/IE/1432/02
Panu Kazimierzowi Paczkowskiemu                                        MAZ/BO/6659/01

- na wniosek VII Okręgowego Zjazdu Mazowieckiej IIB
Panu Leonardowi Szczygielskiemu                                           MAZ/WM/0002/01
                     
- na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej IIB
Panu Kazimierzowi Haznarowi                                                 DOŚ/BO/0004/01

- na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiej IIB
Panu Januszowi Palmowskiemu                                                WAM/BO/1963/01
                                            
- na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej IIB
Panu Rudolfowi Mokrosz                                                            SLK/BO/2313/01
Panu Andrzejowi Nowak                                                             SLK/BO/4440/01
Panu Januszowi Kozula                                                               SLK/BO/0118/01
Panu Jerzemu Kocyga                                                                  SLK/BO/1219/02
Panu Ryszardowi Jakubowskiemu                                             SLK/WM/6477/01
Panu Tadeuszowi Lipińskiemu                                                    SLK/IE/3742/01

- na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiej IIB
Panu Andrzejowi Pawelec                                                            SWK/BD/0500/01
Panu Jerzemu Wójcickiemu                                                         SWK/BO/0770/01

 - na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pomorskiej IIB
Panu Andrzejowi Wawrzyńskiemu                                             POM/IE/5170/02
      
 -na wniosek Okręgowej Rady Pomorskiej IIB
Panu Wiesławowi Kowieskiemu (pośmiertnie)                             POM/IS/2351/01
Panu Franciszkowi Szatkowskiemu (pośmiertnie)                      POM/BM/4716/01
 

-na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej IIB
Panu Jackowi Skarżewskiemu                                                     WKP/BM/4518/01

- na wniosek Okręgowej Rady Wielkopolskiej IIB
Panu Kajetanowi Marcinkowskiemu                                          WKP/BO/3101/01


SREBRNĄ:

- na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiej IIB
Panu Mieczysławowi Domińczakowi                                         WAM/BO/0493/01                                                  


- na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej IIB
Pani Elżbiecie Brenda                                                                 MAZ/BD/4790/01
Panu Jerzemu Czernuszczyk                                                      MAZ/WM/0683/01
Panu Jackowi Chudziak                                                              MAZ/BO/6033/01
Panu Tomaszowi Chojnackiemu                                                MAZ/BO/4112/01
Panu Edwardowi Gronieckiemu                                                MAZ/IE/4016/01
Panu Bogdanowi Horszczaruk                                                   MAZ/IS/5559/02
Pani Teresie Janeckiej                                                                 MAZ/BD/6636/01
Pani Annie Kowalik                                                                     MAZ/BD/1144/01
Panu Romanowi Lulis                                                                 MAZ/BD/4236/02
Panu Waldemarowi Sitek                                                           MAZ/BD/3771/01
Panu Jerzemu Skoczek                                                               MAZ/IS/2201/01
Panu Jerzemu Bielawskiemu                                                     MAZ/IE/2900/02
Pani Marii Bereskiej                                                                   MAZ/IE/2015/01
Pani Irenie Churskiej                                                                  MAZ/WM/4594/01
Panu Zygmuntowi Garwolińskiemu                                          MAZ/BO/0347/01
Panu Tadeuszowi Kulasowi                                                        MAZ/BO/6502/01
Pani Grażynie Sadal                                                                    MAZ/IS/4120/01
Pani Halinie Śmierzchalskiej                                                     MAZ/IS/3079/01
Panu Krzysztofowi Grzegorzewiczowi                                     MAZ/BO/3911/01
Panu Piotrowi Rutkowskiemu                                                  MAZ/IS/3023/02
Panu Włodzimierzowi Szymczakowi                                        MAZ/IS/3285/02

- na wniosek VII Okręgowego Zjazdu Mazowieckiej IIB
Pani Grażynie Czarnowskiej                                                     MAZ/BD/2897/02
Panu Markowi Łagodzie                                                            MAZ/BM/3932/01
Panu Konradowi Włodarczykowi                                             MAZ/BO/7254/01

- na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Małopolskiej IIB
Panu Januszowi Cieślińskiemu                                                  MAP/BD/0258/01

- na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej IIB
Panu Andrzejowi Pawłowskiemu                                             DOŚ/BO/0015/01
Pani Zofii Zwierzchowskiej                                                       DOŚ/BO/0013/01
Panu Krzysztofowi Parylakowi                                                DOŚ/BO/0014/01
Panu Cezaremu Madryas                                                          DOŚ/BO/4012/01
Pani Grażynie Kaczyńskiej                                                       DOŚ/BO/0769/02
Panu Tadeuszowi Ponisz                                                           DOŚ/BD/4226/01
Pani Annie Ficner                                                                      DOŚ/BO/1413/01
Panu Antoniemu Szydło                                                            DOŚ/BD/3003/01
Panu Kazimierzowi Czaplińskiemu                                         DOŚ/BO/2754/01
Pani Małgorzacie Mikołajewskiej-Janiaczyk                          DOŚ/BO/2756/01

- na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pomorskiej IIB
Panu Zbigniewowi Wrzesińskiemu                                           POM/BD/5461/01
Panu Bernardowi Staszkiewiczowi                                            POM/BK/4567/01
Panu Krzysztofowi Greckiemu                                                  POM/IS/1370/01
Panu Kazimierzowi Owedyk                                                      POM/IS/3607/01
Panu Józefowi Pączek                                                                 POM/BO/3722/01
Panu Kazimierzowi Normant                                                     POM/BO/3449/01

-na wniosek Okręgowej Rady Pomorskiej IIB
Panu Wacławowi Głowinkowskiemu                                         POM/IS/1242/01
Panu Stefanowi Guzińskiemu                                                     POM/BO/1461/01

-na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej IIB
Panu Wojciechowi Białek                                                            WKP/WM/0251/01
Panu Czesławowi Gruchot                                                           WKP/BD/ 1337/01

- na wniosek Okręgowej Rady Wielkopolskiej IIB
Panu Janowi Lemańskiemu                                                           WKP/IS/2743/01
Panu Piotrowi Żabierkowi                                                             WKP/BO/5936/01
Panu Marianowi Karcz                                                                  WKP/IE/1975/01
Panu Grzegorzowi Ratajczakowi                                                  WKP/BD/4237/01

- na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiej IIB
Panu Edmundowi Pieniążek                                                           SWK/IS/0509/01
Panu Wojciechowi Sierak                                                               SWK/BD/0591/01

- na wniosek Okręgowej Rady Świętokrzyskiej IIB                      
Panu Zygmuntowi Zimnemu                                                          SWK/IE/0820/01
 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Poprawiony: środa, 04 czerwca 2008