Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Kod weryfikacyjny: --- 
 

Komisja Wnioskowa

Regulamin KW
Wnioski złożone do KW
Terminarz posiedzeń KW
Regulamin Komisji Wnioskowej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa PDF Drukuj Email
wtorek, 30 września 2014

Regulamin Komisji Wnioskowej

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

§ 1

1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Komisji Wnioskowej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanej dalej „Komisją”.

 

§ 2

1. Celem działania Komisji jest koordynacja w okresie między zjazdami realizacji wniosków zjazdowych przez właściwe organy Krajowej Izby. Komisja realizuje swoje zadania poprzez:

1) Rejestrację wniosków przyjętych przez Krajowy Zjazd.

2) Koordynację realizacji przez poszczególne organy wniosków przyjętych przez Krajowy Zjazd.

3) Występowanie do właściwych organów o informacje o stanie realizacji wniosków.

4) Informowanie wnioskodawców o stanie realizacji złożonych przez nich wniosków.

5) Okresowe składanie opracowań o realizacji wniosków Krajowej Radzie PIIB.

6) Sporządzenie części sprawozdania z działalności KR na Krajowy Zjazd w zakresie informacji o stanie realizacji wniosków.

7) Rejestracja wniosków zgłoszonych przez okręgowe zjazdy w celu przekazania zestawienia zjazdowej komisji wnioskowej.

2. Komisja, w szczególnych przypadkach, może opiniować projekty dokumentów istotnych dla działania PIIB.

 

§ 3

1. Komisja jest organem pomocniczym Krajowej Rady PIIB powoływanym i odwoływanym przez Krajową Radę PIIB. W szczególności Krajowa Rada PIIB wyznacza Przewodniczącego Komisji. Komisja ze swojego grona wybiera dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Komisji.

2. W skład Komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdej z Okręgowych IIB.

3. Przewodniczący Komisji kieruje pracą całej Komisji, zwołuje i prowadzi posiedzenia, rozdziela zadania poszczególnym członkom.

4. Wiceprzewodniczący w razie nieobecności Przewodniczącego prowadzi posiedzenie Komisji.

5. Do obowiązków Sekretarza Komisji należy protokołowanie posiedzeń i kompletowanie dokumentów Komisji.

6. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

7. Miejscem posiedzeń Komisji jest siedziba Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie.

8. Członkowie Komisji za udział w posiedzeniach otrzymują ekwiwalent w wysokości określonej w Zasadach Gospodarki Finansowej Izby.

9. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Krajowe Biuro Izby Inżynierów Budownictwa.

Poprawiony: środa, 01 października 2014
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych